Remissvar: Förslag till utvidgning av Björnlandets nationalpark och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan

18 augusti, 2015

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Västerbotten och Åsele kommun tagit fram förslag till utvidgning av Björnlandets nationalpark, ändrade föreskrifter, en konsekvensanalys samt ett förslag till ny skötselplan.

Svenskt Friluftslivs synpunkter begränsas till förslaget till ändrade föreskrifter för Björnlandets nationalpark.

Läs hela remisssvaret här om Björnlandets nationalpark .

Medlemsorganisationer