Remissvar: Förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark och förslag till ändrade föreskrifter och ny skötselplan

18 augusti, 2015

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen i Örebro och Västra Götaland tagit fram förslag till utvidgning av Tivedens nationalpark, ändrade föreskrifter, en konsekvensanalys samt förslag till ny skötselplan.

Svenskt Friluftslivs synpunkter begränsas till förslaget till ändrade föreskrifter för Tivedens nationalpark.

Läs hela remissvaret om Tivedens nationalpark .

Medlemsorganisationer