Remissvar: Hållbar Terrängkörning (SOU 2019:67)

17 juni, 2020

Svenskt Friluftsliv har avgett remissvar avseende (SOU 2019:67) Hållbar Terrängkörning.

Läs remissvaret här.

Medlemsorganisationer