Remissvar: Handlingsplan Friluftsliv i Skåne

19 september, 2018

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram att förslag/utkast till Handlingsplan för Skånes friluftsliv som nu remissbehandlas. Detta som ett led i att förverkliga regeringens friluftspolitik från 2012. Tanken med friluftspolitiken är att den skall stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv.

Svenskt Friluftsliv anser att förslaget till handlingsplan är omfattande och ambitiöst och vi värdesätter Länsstyrelsens arbete med att gynna friluftslivet i regionen. Svenskt Friluftsliv har dock ett antal påpekanden och förslag.

Läs vårt remissvar här.

Medlemsorganisationer