Remissvar: Informationsbehov för god miljöhänsyn

5 november, 2015

Ett mycket omfattande material och en redovisning där det inte alltid har varit lätt att förstå själva innebörden och tolkningen av det som redovisats. Den röda tråden i dokumentet kunde ha varit tydligare.
Svenskt Friluftsliv tycker att det är bra att utredningen har lyft fram rekreation och friluftsliv på flera ställen i utredningen. Svenskt Friluftsliv bedömning är att det blir allt viktigare för skogsbrukets att ta ett fastare grepp om registreringen av områden som är av särskilt intresse för rekreation och friluftsliv i all sin planering.

Ta del av hela remissvaret här; Informationsbehov för god miljöhänsyn

Medlemsorganisationer