Remissvar – Långsiktigt stöd till det civila samhället

17 augusti, 2018

Det civila samhället är av central betydelse för demokratin och har flera viktiga funktioner. Den verkar som demokratiskola, röstbärare och opinionsbildare. Den skapar samhällsnyttig verksamhet inom många olika sektorer och bidrar till gemenskap och tillit mellan människor.

I remissvaret lyfter Svenskt Friluftsliv bland annat att ett av utredarens förslag tydligt skulle drabba en av våra organisationer avseende deras möjlighet att söka pengar från flera bidragsgivare. Det skulle i sin tur försvåra Naturvårdsverkets uppdrag att uppnå de 16 miljökvalitetsmålen.

Läs remissvaret här.

Medlemsorganisationer