Remissvar: Palett för ett stärkt civilsamhälle

28 juni, 2016

I februari 2016 överlämnades utredningen ”En palett för ett stärkt civilsamhälle” till regeringen. Utredningen har på ett förtjänstfullt sätt gått igenom ett stort antal hinder för det civilsamhället och lägger förslag till förändringar som skulle, om de genomförs, förbättra förutsättningarna för civilsamhället. Svenskt Friluftsliv ger i detta remissvar till Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU2016:13) kommentarer till flera av de förslag som utredningen lägger. Svenskt Friluftslivs kommentarer är ordnade efter kapitelindelningen i utredningen.

 

 

Medlemsorganisationer