Remissvar till Skolverket

7 januari, 2019

Svenskt Friluftsliv har avgett remissvar till Skolverket avseende förslag till ändringar i läroplaner om Mer rörelse i skolan (U2018/011430/S) samt utökning av den garanterade undervisningstiden för ämnet idrott och hälsa i specialskolan (U2018/02965/S). Skolverkets diarienummer 2018:838.

Svenskt Friluftsliv skriver i sitt remissvar att ökat fokus på fysisk aktivitet i skolan är positivt för hälsan, för inlärning och kan även innebära att elever får bättre möjligheter till att ägna sig åt friluftsliv.

Svenskt Friluftsliv har särskilda synpunkter inom sex områden:

1  Förtydliga potentialen som undervisning utomhus har för det aktuella uppdraget
2  Förtydliga potentialen som skolgården och närliggande utomhusmiljöer har för uppdraget
3  Förtydliga läroplanens skrivelse om lek, rörelse och yngre barn
4  Rektors ansvar
5  Kostnader
6  Likvärdig utbildning

Läs hela remissvaret här.

Medlemsorganisationer