Remissvar – Utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet

11 oktober, 2016

Svenskt Friluftsliv har lämnat remissvar på Naturvårdsverkets utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet. Utredningen är omfattande och länsstyrelserna har generellt sett lagt ned stor omsorg och engagemang när det gäller förslag till utpekande av riksintresse för friluftslivet. Svenskt Friluftsliv lämnar främst synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och menar att det råder stor brist på data för att kunna göra relevanta bedömningar i MKB. Läs hela remissvaret här.

Medlemsorganisationer