Remissvar: Utvärdering av friluftsmålen

26 september, 2019

Naturvårdsverket har i uppdrag att till regeringen återrapportera utvecklingen av de tio friluftspolitiska målen. Ett förslag till återrapportering har skickats på remiss och Svenskt Friluftsliv har lämnat synpunkter på bedömningen av målens utveckling.

Läs hela remissvaret här.

Medlemsorganisationer