Remissvar: Vägledning eldningsförbud

3 april, 2019

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har sent ut sitt förslag till ”Vägledning eldningsförbud” för att få in synpunkter från berörda parter. Svenskt Friluftsliv lämnar här sina synpunkter på förslaget.

Diarienummer: MSB 2019-02962

Läs remissvaret här.

Medlemsorganisationer