Remissyttrande: Ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (S2021/01524)

6 maj, 2021

Inledning
Socialdepartementet har inbjudit att lämna synpunkter på ”Ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna offentliga sammankomster och offentliga tillställningar”.

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för friluftslivets organisationer och företräder dessa gentemot riksdag, regering och myndigheter. Svenskt Friluftsliv finns inte upptagen på listan över remissinstanser, men väljer att lämna synpunkter på förslaget och önskar fortsättningsvis finnas med på socialdepartementets remisslistor.

90% av den svenska befolkningen ägnar sig varje år åt friluftsliv och Svenskt Friluftslivs 27 medlemsorganisationer har över 1,8 miljoner medlemskap som påverkas av begränsnings förordningen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Synpunkter på ”Krav på deltagarbegränsning”
Svenskt Friluftsliv menar att förslaget i 3 kap, §2 bör ändras.

Läs hela remissvaret här.

 

Medlemsorganisationer