Remissyttrande: Statsbidrag till kultur idrott och friluftsliv (Statskontoret 2021:10, dnr S2021/05409)

10 december, 2021

Regeringen beslutade ge Statskontoret i uppdrag att analysera hur relevanta befintliga statsbidrag inom kultur- och fritidsområdet på ett bättre sätt kan bidra till att skapa förutsättningar för en aktiv fritid för personer med funktionsvariation.

Läs Svenskt Friluftslivs remissvar här.

Medlemsorganisationer