Skrivelse – En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället

17 maj, 2018

Regeringens skrivelse En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället (Skr 2017/18:246) publicerades den 8 maj och beskriver åtgärder som vidtagits under mandatperioden 2014–2018 och som bidrar till mer långsiktiga och stabila villkor för det civila samhället. Skrivelsen utgår delvis från Utredningen för ett stärkt civilsamhälles betänkande Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13).

Det som Svenskt Friluftsliv särskilt noterat är att trots förslaget i utredningen (Palett för ett stärkt civilsamhälle) att införa krav på redovisning av utfallet för det civila samhället vid regelgivning från förvaltningsmyndigheter – så blev inte det regeringens bedömning. Det beklagar Svenskt Friluftsliv.

Läs hela skrivelsen här.

Medlemsorganisationer