Skrivelse från Svenskt Friluftsliv avseende del i PEFC-standarden

20 oktober, 2021

Svenskt Friluftsliv lämnade idag synpunkter på den del i PEFC standarden som berör den sociala delen och friluftslivet.

PEFC är ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk. Svenskt Friluftsliv är medlem av PEFC sedan flera år och PEFC ser för närvarande över sin standard. Standarden är nu ute för konsultation och Svenskt Friluftslivs synpunkter på förslaget kan läsas här.

Medlemsorganisationer