Skrivelse från Svenskt Friluftsliv avseende synpunkter till regeringens rörelsenätverk

2 november, 2017

Regeringens Rörelsenätverk sammanträdde den 27/10 2017. Vid mötet fick berörda organisationer komma med inspel till det fortsatta arbetet. Vi uppmanades även att inkomma med synpunkter skriftligen till departementens politiska tjänstemän.

Efter denna uppmaning skickade vi en skrivelse till regeringen den 2 november 2017.

Läs skrivelsen här.

Medlemsorganisationer