Skrivelse till finansmarknadsminister Åsa Lindhagen

26 maj, 2021

Med anledning av att Svenskt Friluftsliv hade ett digitalt möte med finansmarknadsminister Åsa Lindhagen den 21 maj 2021 – översändes underlag till statsrådet kring de resurser som är viktiga till tillskjuta friluftsorganisationerna.

Läs skrivelsen här.

Medlemsorganisationer