Skrivelse till statsrådet Sven-Erik Bucht skickat från åtta organisationer

14 december, 2016

En skrivelse sändes den 12 december 2016 till statsrådet Sven-Erik Bucht, underskriven av åtta nationella organisationer, där de erbjöd stöd för att utveckla en vision om ett hållbart nyttjande av skogsekosystemen i Sverige. Läs hela skrivelsen här.

De åtta organisationerna är:
Ekoturismföreningen
Fältbiologerna
Hållbara Bergslagen
Naturskyddsföreningen
Skydda Skogen
Svenskt Friluftsliv
Sveriges Ornitologiska Förening
WWF

Medlemsorganisationer