Svenskt Friluftslivs synpunkter till Miljömålsberedningen

7 september, 2020

Se kommentarer och synpunkter i nedan bifogade dokument – med anledning av Workshop arrangerad den 1 september 2020 med Miljömålsberedningen och ett antal av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer.

Miljömålsberedningen

 

Medlemsorganisationer