Brev till utredaren om markägarens möjligheter att få handräckning vid otillåtna bosättningar

7 januari, 2016

Svenskt Friluftsliv har skrivit brev till utredaren om frågan hur markägare ska kunna få hjälp vid otillåten bosättning, efter att tagit del av utredningsdirektiven daterade 30 september 2015, och vill komma med följande kommentarer, rörande bosättningar .

 

 

Medlemsorganisationer