Underlag – Det statliga anslaget som det ser ut idag till friluftslivet och skäl till att utöka statsanslaget – för att gynna friluftslivet och samhällsnyttan

19 november, 2020

Vid ett möte den 22 oktober i år mellan bitr. finansminister Per Bolund, generalsekreterare Ulf Silvander för Svenskt Friluftsliv och Lars Lundström styrelseledamot i Svenskt Friluftsliv, gjordes en överenskommelse om att ministern skulle få ett detaljerat underlag hur situationen ser ut för Sveriges friluftsorganisationer. Den 19 november 2020 skickades ett underlag över till bitr. finansminister Per Bolund om statens anslag till friluftsorganisationerna och skäl till att utöka dem – för att gynna friluftslivet och samhällsnyttan.

Läs det översända underlaget här.

Medlemsorganisationer