Organisationsbidrag

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008).

Senaste datum att inkomma med ansökan är 30 september respektive 31 oktober.

OBS! Om ni upplever problem att fylla i formuläret försök uppdatera er webbläsare. Vi rekommenderar senaste versionen av Chrome, Firefox, Edge eller Safari.

Organisationsbidrag

  • Fyll i namnet för organisationen.
  • Skriv in det belopp ni ansöker om från Svenskt Friluftsliv för bidragsåret.
  • Ansökan upprättad av

    Fyll i uppgifter på kontaktperson som kan svara på ev. ytterligare frågor från Svenskt Friluftsliv.
  • Beskriv kortfattat vad organisationen vill åstadkomma med hjälp av organisationsbidraget, gärna i punktform.

Medlemsorganisationer