Fakta

Både individen och samhället mår bra av ett fungerande friluftsliv. Det är inte något vi bara säger – det är fakta. Det visar de många studier och massiva forskning som finns om friluftslivet och dess effekter.

 

Friluftsliv är också hållbart utifrån alla tre aspekter; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Studier visar att friluftslivets positiva effekter täcker i stort sett alla områden i samhället, från stadsplanering, inlärning i skolan, hälsa, jämställdhet och integration. Friluftslivet har också effekter på brottsförebyggande arbete, miljöarbete och ekonomi. Dessutom ger det positiva effekter på en levande landsbygd. Vår erfarenhet att fakta underlättar för alla som jobbar med friluftsliv för att driva påverkansarbete, starta projekt eller ta beslut.

 

Svenskt Friluftsliv jobbar aktivt med att följa forskningen, ta del av nya studier och rapporter, samt sammanställer egen statistik. Tack vare statistik från våra medlemsorganisationer får vi fram fakta kring organiserat friluftsliv. Dessutom gör vi årligen en egen undersökning, Friluftsbarometern, som ger oss svar som andra undersökningar inte ger.

Forskning

Läs mer om hur vi följer forskning, samarbetar med universitet och tar del av utredningar. Här kan du också ta del av våra egna rapporter, som sammanfattar mycket av den forskningen som finns. Klicka här för att komma till sidan om forskning.

Friluftsstatistik

Av alla rapporter och studier som görs, finns det väldigt mycket statistik att inhämta. Men vem orkar läsa igenom alla dem? Vi har sammanställt en del av denna statistik som vi gärna delar med oss av. Klicka här för att komma till sidan med friluftsstatistik.

Hållbarhet

Svenskt Friluftsliv verkar för att behålla friluftslivet hållbart och utveckla det vidare. därför jobbar vi aktivt både med vårt eget hållbarhetsarbete och stöttar våra medlemsorganisationer, partners och andra aktörer i sitt. Klicka här för att läsa mer om hållbarhet.

Friluftsbarometern

Varje år gör Svenskt Friluftsliv, tillsammans med Novus, en undersökning kring för att ta reda på allmänhetens inställning till friluftsliv. I undersökningen väljer vi att fråga om upplevelsen av och relationen till friluftsliv på ett lite annorlunda sätt. Här kan du läsa mer om friluftsbarometern.