Kunskap och samverkan minimerar drunkningsolyckorna

28 juni, 2018

Igår skrev Svenska Livräddningssällskapet en debattartikel i Altinget om hur drunkningsolyckor kan förhindras genom samverkan, riktade medel och nationell...

Varför vill inte (S) att friluftsliv och idrott ska ha samma villkor?

18 juni, 2018

Svenskt Friluftslivs ordförande Per Klingbjer skriver idag på Altingets debattsida och ställer frågan - efter en enkätundersökning - varför alla riksdagspartier utom...

Ökade anslag till friluftsliv en vinst för folkhälsan

31 mars, 2018

Svenskt Friluftslivs ordförande Per Klingbjer publicerade igår en debattartikel på Dagens Samhälle om att det offentliga vinner på att stötta organisationer som bidrar till...

Viktigt att värna stadsnära natur

14 mars, 2018

Idag skriver Svenskt Friluftsliv en debattartikel i Arkitekten om vikten att värna stadsnära natur.

Det är centralt att vi inte bygger bort de tätortsnära områdena för...

Ändra reglerna för att gynna mer friluftsliv

31 januari, 2018

Igår publicerades en debattartikel på svd.se där sex av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer  - som också är med i Riksidrottsförbundet lyfte frågan om de ojämlika...

Svenskt Friluftsliv publicerar debattartikel i Lärarnas tidning

21 december, 2017

Idag publicerade Svenskt Friluftsliv en debattartikel i Lärarnas tidning om att rörelse och friluftsliv behövs mer än någonsin i skolan och att det är hög tid att...

Friluftsliv och natur viktiga resurser för länets utveckling

5 oktober, 2017

Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbotten skriver i Norrbottens-Kuriren om hur viktig friluftsliv och natur är för folkhälsan - men också för att utveckla...

Friluftsliv stärker folkhälsan

2 mars, 2017

Idag skriver vi tillsammans med Norsk Friluftsliv en debattartikel i Corren om vikten av friluftsliv för den enskilda människan och för vårt samhälle. Det är av central...

Sluta se på ideella föreningar som företag!

1 mars, 2017

Svenskt Friluftsliv publicerade igår den 28 februari, i Dagens Samhälle, en debattartikel med bland andra Riksidrottsförbundet och Scouterna om att ideella allmännyttiga...

”I slutet av 1990-talet brakade helvetet loss”

10 januari, 2017

– Jag var på Kungliga biblioteket och kollade hur mycket hälsoböcker det finns. Det fanns 17 000, och majoriteten handlar om tre teman: att äta vettigt och lite mindre,...

Medlemsorganisationer