Styrelse

Svenskt Friluftsliv leds av en styrelse, bestående av 8 (åtta) ledamöter utöver ordföranden.

Styrelsen väljs av Svenskt Friluftslivs årsstämma och för 2022 består styrelsen av;

Susanne Maarup (ordförande för Svenskt Friluftsliv)
Svenska Orienteringsförbundet.
E-postadress: susanne.maarup@svensktfriluftsliv.se
Maria Norrfalk (vice ordförande i Svenskt Friluftsliv)
Fd Landshövding
E-postadress: maria.norrfalk@gmail.com
Peter Fredman Peter Fredman
Mittuniversitetet
Norges miljö- och biovetenskapliga universitet
E-postadress: peter.fredman@miun.se
Maria Ros-Hjelm
Svenska Turistföreningen
E-postadress: maria.ros.hjelm@stfturist.se
Andreas Ollinen
Sportfiskarna
E-postadress: andreas.ollinen@sportfiskarna.se
Alice Bergholtz
E-postadress: alice.bergholtz@svensktfriluftsliv.se
Kristina Ljungros
E-postadress: kristina.ljungros@friluftsframjandet.se
Gustaf Åberg
E-postadress: gustaf.aberg@alumniglobal.com
Daniel Ligné
E-postadress: daniel.ligne@jagareforbundet.se

Valberedningen

Bo Sköld, (sammankallande) Parasport, e-postadress: bo.skold@parasport.se 

Anna Heimersson, Svenska Turistföreningen, e-postadress:  anna.heimersson@stfturist.se

Hans Stoops, Cykelfrämjandet, e-postadress: hans.stoops@imba-europe.com

 

 

Blankett för reskostnader och övriga utlägg

Medlemsorganisationer