Styrelse

Styrelsen för Svenskt Friluftsliv är personer som på olika sätt representerar friluftslivets alla delar. Representanterna besitter kunskap och erfarenheter från bland annat våra medlemsorganisationer, forskningen och politiken.

Susanne Maarup, ordförande
Svenska Orienteringsförbundet
E-postadress: susanne.maarup@svensktfriluftsliv.se

Maria Norrfalk, vice ordförande
Fd Landshövding
E-postadress: maria.norrfalk@gmail.com

Peter Fredman
Mittuniversitetet/Norges miljö- och biovetenskapliga universitet
E-postadress: peter.fredman@miun.se

Maria Ros-Hjelm
Svenska Turistföreningen
E-postadress: maria.ros.hjelm@stfturist.se

Malin Widell
Riksförbundet Sveriges 4H
E-postadress: malin.widell@4h.se

Kristina Ljungros
Friluftsfrämjandet
E-postadress: kristina.ljungros@friluftsframjandet.se

Gustaf Åberg
E-postadress: gustaf.aberg@alumniglobal.com

Daniel Ligné
Svenska Jägarförbundet
E-postadress: daniel.ligne@jagareforbundet.se

Valberedningen

Anna Heimersson (sammankallande), Svenska Turistföreningen, e-postadress:  anna.heimersson@stfturist.se

Ove Johansson, Svenska Kennelklubben

Per Klingbjer, Svenska Jägarförbundet

Blankett för reskostnader och övriga utlägg