Styrelse

Svenskt Friluftsliv leds av en styrelse, bestående av 7 (sju) ledamöter utöver ordföranden.

Styrelsen väljs av Svenskt Friluftslivs årsstämma och för 2021 består styrelsen av;

 

Susanne Söderholm (ordförande för Svenskt Friluftsliv)
Svenska Orienteringsförbundet.
E-postadress: susanne.soderholm@orientering.se

 

 

 

Maria Norrfalk (vice ordförande i Svenskt Friluftsliv)
Fd Landshövding
E-postadress: maria.norrfalk@gmail.com
 

 

Lars Lundström
Friluftsfrämjandet
E-postadress: lars.lundstrom@friluftsframjandet.se

 

 

 

Peter Fredman

Peter Fredman
Mittuniversitetet
Norges miljö- och biovetenskapliga universitet
E-postadress: peter.fredman@miun.se

 

 

 

Ake Granstrom

Åke Granström
Svenska Jägareförbundet
E-postadress: ake.granstrom@jagareforbundet.se

 

 

 

Maria Ros-Hjelm
Svenska Turistföreningen
E-postadress: maria.ros.hjelm@stfturist.se

 

 

 

 

Andreas Ollinen
Sportfiskarna
E-postadress: andreas.ollinen@sportfiskarna.se

 

 

 

 

Alice Bergholtz
E-postadress: alice.bergholtz@svensktfriluftsliv.se

 

 

 

 

Valberedningen

Bo Sköld, (sammankallande) Svenska Jägareförbundet, e-postadress: bo.gunnar.skold@outlook.com

Anna Heimersson, Svenska Turistföreningen, e-postadress:  anna.heimersson@stfturist.se

Hans Stoops, Cykelfrämjandet, e-postadress: hans.stoops@cykelframjandet.se

 

Blankett för reskostnader och övriga utlägg

 

 

 

 

Medlemsorganisationer