Styrelse

Styrelsen för Svenskt Friluftsliv är personer som på olika sätt representerar friluftslivets alla delar. Representanterna besitter kunskap och erfarenheter från bland annat våra medlemsorganisationer, forskningen och politiken.

Cecilia Magnusson

Cecilia Magnusson, ordförande

E-postadress: cecilia.magnusson62(at)gmail.com

Maria Norrfalk

Maria Norrfalk, vice ordförande
Fd Landshövding
E-postadress: maria.norrfalk(at)gmail.com

Peter Fredman

Peter Fredman
Mittuniversitetet/Norges miljö- och biovetenskapliga universitet
E-postadress: peter.fredman(at)miun.se

Maria Ros-Hjelm

Maria Ros-Hjelm
Svenska Turistföreningen
E-postadress: maria.ros.hjelm(at)stfturist.se

Malin Widell

Malin Widell
Svensk Orientering
E-postadress: malin.widell(at)orientering.se

Kristina Ljungros

Kristina Ljungros
Friluftsfrämjandet
E-postadress: kristina.ljungros(at)friluftsframjandet.se

Gustaf Åberg

Gustaf Åberg
E-postadress: gustaf.aberg(at)alumniglobal.com

Daniel Ligné

Daniel Ligné
Svenska Jägarförbundet
E-postadress: daniel.ligne(at)jagareforbundet.se

Sten Frohm

Sten Frohm
Sportfiskarna
E-postadress: sten.frohm(at)sportfiskarna.se

Valberedningen

Anna Heimersson (sammankallande), Svenska Turistföreningen, e-postadress:  anna.heimersson(at)stfturist.se

Ove Johansson, Svenska Kennelklubben

Per Klingbjer, Svenska Jägarförbundet

Blankett för reskostnader och övriga utlägg