Påverkan

En av Svenskt Friluftslivs viktigaste uppdrag är att driva påverkansarbete kring friluftsfrågor.

Syftet med vårt påverkansarbete är att skapa bästa förutsättningarna för friluftslivet i Sverige. Både för att våra medlemsorganisationer skap ha rätt förutsättningar att bedriva verksamhet men också för allmänhet att idka friluftsliv.