Bidrag

Svenskt Friluftsliv har bl.a. till uppgift att fördela statsbidrag, dels till friluftslivets organisationer efter beslut i riksdagen, dels till Friluftslivets år.

Bidrag till friluftslivets organisationer
Beslut fattas utifrån regeringens budgetproposition. Mellan åren 2011 och 2015 delades 28 miljoner kronor ut årligen. 2016 höjdes anslaget till 48 miljoner kronor. Det beloppet har sedan 2017 fördelats till ideella friluftsorganisationer  som bedriver verksamhet för att främja långsiktigt hållbart friluftsliv, utifrån Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer 

Friluftsorganisationer kan ansöka om organisations- och/eller verksamhetsbidrag.

Sista dag för att ansöka om bidrag för 2021 var den 30 september 2020.

Bidrag till Friluftslivets år 2021
För att genomföra Friluftslivets år fanns det möjlighet att söka bidrag för aktiviteter och kommunikation kring dessa eller andra aktiviteter som genomförs inom ramen för Friluftslivets år 2021. För aktiviteter som sker i naturen uppmuntras till information om allemansrätten. Beslut om bidrag fattades den 29 januari, vilka som beviljades medel finns här Beviljade projekt

Hur Svenskt Friluftsliv behandlar personuppgifter kan du ta del av i denna Integritetspolicy

Svenskt Friluftsliv följer regeringens riktlinjer och myndigheternas rekommendationer kring covid-19 och den pågående coronapandemin. För att ta del av de senaste uppdateringarna kring coronaläget, besök krisinformation.se

Medlemsorganisationer