Bidrag

Svenskt Friluftsliv har till uppgift att fördela statsbidrag till friluftslivets organisationer efter beslut i riksdagen. Beslutet fattades utifrån regeringens proposition ”Framtidens friluftsliv” (prop.2009/10:238). Mellan åren 2011 och 2015 delades 28 miljoner kronor ut årligen. 2016 höjdes anslaget till 48 miljoner kronor. Samma belopp fördelas för år 2017, 2018 och 2019 till ideella organisationer  som bedriver verksamhet för att främja långsiktigt hållbart friluftsliv.

Friluftsorganisationer kan ansöka om organisations- och/eller verksamhetsbidrag.

Sista dag för att ansöka om bidrag för 2020 är den 30 september 2019.

Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer 

Medlemsorganisationer