Bidrag

Ökat anslag till Sveriges friluftsorganisationer
I den budgetproposition som regeringen lämnar till riksdagen finns det ett ökat anslag till friluftslivets organisationer. Ökningen är 50 MSEK och detta skulle innebära en total budget till friluftslivets organisationer på knappt 98 MSEK.

Av denna anledning har styrelsen i Svenskt Friluftsliv tagit följande beslut:

För det första har styrelsen delegerat till Fördelningskommittén att fördela 44.085.000 kronor i enlighet med den förordning som styr bidragsgivningen; Förordning om statsbidrag till friluftsorganisationer . I detta fall gäller det ordinarie datumet för att inkomma med ansökningar till Svenskt Friluftsliv (30 september). Här gäller således samma regler, prioriteringar och belopp som tidigare. Friluftsorganisationer kan ansöka om organisations- och/eller verksamhetsbidrag. 

För det andra har styrelsen beslutat att, för att ge de sökande möjlighet att komma in med fler ansökningar och/eller utveckla befintliga ansökningar, utlysa ytterligare ett ansökningsdatum: den 31 oktober. För denna utlysning gäller att den aviserade ökningen av bidraget kommer att allokeras till detta ansökningstillfälle. Särskilda instruktioner har nu tagits fram för denna ansökningsomgång.

 

Bidrag till Friluftslivets år 2021
För att genomföra Friluftslivets år fanns det möjlighet att söka bidrag för aktiviteter och kommunikation kring dessa eller andra aktiviteter som genomförs inom ramen för Friluftslivets år 2021. För aktiviteter som sker i naturen uppmuntrades till information om allemansrätten. Beslut om bidrag fattades den 29 januari, vilka som beviljades medel finns här Beviljade projekt

Hur Svenskt Friluftsliv behandlar personuppgifter kan du ta del av i denna Integritetspolicy

Svenskt Friluftsliv följer regeringens riktlinjer och myndigheternas rekommendationer kring covid-19 och den pågående coronapandemin. För att ta del av de senaste uppdateringarna kring coronaläget, besök krisinformation.se

Medlemsorganisationer