Allemansrätten

I Svenskt Friluftslivs uppdrag ligger att vi ska värna och vårda allemansrätten.
I två omgångar har vi producerat sju filmer om allemansrätten sedan 2018. År 2018 gjorde vi fyra filmer och nu år 2020 har vi producerat tre filmer om allemansrätten. Filmerna är korta – under en minut – och drivs fram på ett lätt humoristiskt sätt. Vi tror att det är lättare att ta till sig information om den också känns rolig och glädjefull. Det är därför vi har komikern Anders “Ankan” Johansson i huvudrollen i alla sju filmerna.
Anders motspelare i dessa tre nya filmer är Aliyah Torres.

2020-års filmer om allemansrätten berör;

  • lägga till vid annans brygga
  • nedskräpning i natur
  • fridlysta och giftiga svampar och bär

Filmerna har finansierats av Naturvårdsverket.

 

 

——————————————————————————————–

2018-års filmer om allemansrätten berörde;

• cykling och jordbruksmark
• tältning nära boningshus
• var man inte ska elda
• terrängkörningsfordon och natur

När vi startade upp filmerna 2018 var det den första filmkampanjen i sitt slag av Svenskt Friluftsliv där filmmediet på ett lättsamt sätt upplyste om allemansrättens ”rättigheter och skyldigheter.”
Förlagan är en kampanj som Norsk Friluftsliv gjorde under 2016. Skådespelare i filmerna från 2018 är Anders ”Ankan” Johansson och Vega Rougén. Filmerna har finansierats av Naturvårdsverket.

Film ett – Cykling och jordbruksmark

Film två – Tältning när boningshus

Film tre – Var man inte ska elda

Film fyra – Terrängkörningsfordon och natur

ALLEMANSRÄTTEN

Allemansrätten har stöd i grundlagen, i 2 kapitlet 15 § regeringsformen, som säger att “alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”.

Det innebär att allemansrätten är en frihet under ansvar. Allemansrätten innebär också en skyldighet att visa hänsyn: att inte skada omgivningen eller störa vare sig djur- eller växtliv, och inte andra personer som bor eller vistas där.

SAMARBETE UNDER 2018
Svenskt Friluftsliv har ett samarbete med Utbudet sedan 2018 där allemansrättsfilmerna görs tillgängliga tillsammans med ett handledningsmaterial för lärare. Målet är att informera om barn och unga i skolan om allemansrätten.

Handledarmaterialet hittar du här.
(Utbudet erbjuder kostnadsfritt lektionsmaterial till Sveriges skolor).

Vill du veta vilka lagar och förordningar som påverkar allemansrätten? Läs vidare här.

Är allemansrätten unik?
I Sverige liksom i Finland finns allemansrätten. Detta kan härledas till 600 år av gemensam historia som de bägge länderna har. I Norge är allemansrätten inskriven i ”Friluftsloven” (Friluftslagen) sedan 60 år. I Danmark finns inte allemansrätt men däremot olika former av tillgång till naturen och en mycket stark strandskyddslagstiftning. I Skottland har man sedan drygt tio år tillbaka en allemansrätt. I övriga världen finns olika former av tillträde till naturen. För en utförlig genomgång av dessa hänvisas till Ingemar Ahlströms bok ”Allt om Allemansrätten” (Ahlström, 2008).

Naturvårdsverket – Allemansrätten, det här gäller. Läs här

Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer informerar på olika sätt om allemansrätten

Medlemsorganisationer