Allemansrätten

Allemansrätten – En förutsättning för Sveriges rika friluftsliv

Tack vare allemansrätten kan du röra dig nästan överallt i svenska naturen, så länge du visar hänsyn. Detta innebär att det finns gott om möjligheter till friluftsliv i Sverige. Alla ska känna sig välkomna utifrån sina egna förutsättningar. I Svenskt Friluftslivs uppdrag ligger att vi ska värna och vårda allemansrätten. I förlängningen bidrar allemansrätten även till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa. 

Det är lätt att göra allemansrätt

Allemansrätten är en unik möjlighet som gör att vi alla kan röra oss fritt i naturen. Genom att visa hänsyn till djur, natur, markägare och andra människor i naturen tar vi hand om och värnar allemansrätten. Om vi alla vet hur vi ska agera i naturen, på olika platser och i olika situationer, är det enkelt att göra rätt.

Filmer om allemansrätten

I två omgångar har vi producerat sju filmer om allemansrätten sedan 2018. År 2018 gjorde vi fyra filmer och år 2020 producerade vi tre till. Filmerna är korta – under en minut – och drivs fram på ett lätt humoristiskt sätt.

 

Vi tror att det är lättare att ta till sig information om den också känns rolig och glädjefull.

Det är därför vi har komikern Anders “Ankan” Johansson i huvudrollen i alla sju filmerna. Anders motspelare i 2018 års filmer är Vega Rougén och i de tre nya filmerna från 2020 – Aliyah Torres. Filmerna har finansierats av Naturvårdsverket.

2020-års filmer om allemansrätten: 

Lägga till vid annans brygga

Länkar till översatta och textade filmer:
Arabiska
Engelska
Ukrainska
Persiska

Nedskräpning i natur

Länkar till översatta och textade filmer:
Arabiska
Engelska
Ukrainska
Persiska

Fridlysta och giftiga svampar och bär

Länkar till översatta och textade filmer:
Arabiska
Engelska
Ukrainska
Persiska

2018-års filmer om allemansrätten

När vi startade upp filmerna 2018 var det den första filmkampanjen i sitt slag av Svenskt Friluftsliv där filmmediet på ett lättsamt sätt upplyste om allemansrättens ”rättigheter och skyldigheter.”
Förlagan är en kampanj som Norsk Friluftsliv gjorde under 2016.

Cykling och jordbruksmark

Länkar till översatta och textade filmer:
Arabiska
Engelska
Ukrainska
Persiska

Tältning nära boningshus

Länkar till översatta och textade filmer:
Arabiska
Engelska
Ukrainska
Persiska

Vart man inte ska elda

Länkar till översatta och textade filmer:
Arabiska
Engelska
Ukrainska
Persiska

Terrängkörningsfordon och natur

Länkar till översatta och textade filmer:
Arabiska
Engelska
Ukrainska
Persiska

Samarbete
Svenskt Friluftsliv har ett samarbete med Utbudet sedan 2018 där allemansrättsfilmerna kostnadsfritt görs tillgängliga tillsammans med ett handledningsmaterial för lärare i Sveriges skolor. Målet är att informera om barn och unga i skolan om allemansrätten.

Handledarmaterialet hittar du här.

Allemansrätten i lagen

Allemansrätten har stöd i grundlagen, i 2 kapitlet 15 § regeringsformen, som säger att “alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. Det innebär att allemansrätten är en frihet under ansvar. Allemansrätten innebär också att visa hänsyn: att inte skada omgivningen eller störa vare sig djur- eller växtliv, och inte andra personer som bor eller vistas där.

Är allemansrätten unik?

I Sverige liksom i Finland finns allemansrätten. Detta kan härledas till 600 år av gemensam historia som de bägge länderna har. I Norge är allemansrätten inskriven i ”Friluftsloven” (Friluftslagen) sedan 60 år.

I Danmark finns inte allemansrätt men däremot olika former av tillgång till naturen och en mycket stark strandskyddslagstiftning. I Skottland har man sedan drygt tio år tillbaka en allemansrätt. I övriga världen finns olika former av tillträde till naturen. För en utförlig genomgång av dessa hänvisas till Ingemar Ahlströms bok ”Allt om Allemansrätten” (Ahlström, 2008).

Läs mer om allemansrätten

Information om allemansrätten från Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer