Friluftslivet — en av Sveriges största folkrörelser

Majestic sunrise in the winter mountains landscape.
A small boy of 3-5 years old, in the winter in nature, happy smiling, walking with a shovel in the hands of snow and snow drifts. Emotions of joy and fun, outdoor recreation on a cold winter day.
Hiker woman with trekking sticks climbs steep on mountain trail,
Klippbad på Björnö i Stockholms skärgård
Koka
Group of hikers walks in mountains at sunset
father piggybacking son in forest
previous arrow
next arrow

 

Mer friluftsliv förbättrar folkhälsan, stärker samhällsekonomin och ökar välfärden. Svenskt Friluftsliv verkar för att skapa de bästa förutsättningarna för friluftslivet i Sverige. Vi är friluftslivets talesperson och företräder 27 ideella friluftsorganisationer, som tillsammans har närmare 1,6 miljoner medlemskap. Uppgiften är att stärka friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att fler människor ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Medlemsorganisationer