En av Sveriges
största folkrörelser

Friluftsforum –
årets viktigaste mötesplats!

Friluftslivet
— en av Sveriges
största folkrörelser


Friluftsforum –
årets viktigaste mötesplats!

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 27 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har 1,8 miljoner medlemskap, varav minst 300 000 är barn och ungdomar. 

Tillsammans består organisationerna av närmare 7 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter.

Aktuellt

I fokus

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan du röra dig nästan överallt i svenska naturen, så länge du inte stör eller förstör.
Detta innebär att det finns gott om möjligheter till friluftsliv i Sverige. Alla ska känna sig välkomna utifrån sina egna förutsättningar.

I Svenskt Friluftslivs uppdrag ligger att vi ska värna och vårda allemansrätten.

I förlängningen bidrar allemansrätten även till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa.

Årets friluftslyft

Genom utmärkelsen ”Årets friluftslyft” vill Svenskt Friluftsliv sätta sina medlemsorganisationers fina initiativ i ett välförtjänt rampljus så fler kan inspireras och känna stolthet över vad organiserat friluftsliv i Sverige lyckas åstadkomma tillsammans.

Nominera till friluftslyftet
Alla statsfinansierade initiativ genomförda av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer har rätt att nomineras till utmärkelsen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Svenskt Friluftsliv på Instagram

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

Ta del av våra senaste nyheter direkt i din inkorg.