En av Sveriges
största folkrörelser

Friluftslivet
— en av Sveriges
största folkrörelser

Svenskt Friluftsliv är en paraplyorganisation för 27 ideella friluftsorganisationer i Sverige som tillsammans har 1,8 miljoner medlemskap, varav minst 300 000 är barn och ungdomar. 

Tillsammans består organisationerna av närmare 7 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter.

Aktuellt

Barn, kungligheter och friluftsliv i stadsnära natur

För andra året i rad arrangerades Kronprinsessparets vandring i samband med allemansrättens dag 20 september. Temat för vandringen var stadsnära friluftsliv och arenan var stadsparken i Uppsala.

Kunskap om allemansrätten i skolan är hotad

Svenskt Friluftsliv föreslår att regeringen ger skolmyndigheterna i uppdrag att genomföra en särskild insats för undervisning med fler inslag av utomhuspedagogik, där allemansrätten får en särskilt stark ställning.

Klimattoppmöte vid Kebnekaise

På plats vid STF Kebnekaise fjällstation undertecknades Kebnekaiseprotokollet av Svenskt Friluftsliv tillsammans med sju andra friluftsorganisationer.

I fokus

Allemansrätten

Tack vare allemansrätten kan du röra dig nästan överallt i svenska naturen, så länge du inte stör eller förstör.
Detta innebär att det finns gott om möjligheter till friluftsliv i Sverige. Alla ska känna sig välkomna utifrån sina egna förutsättningar.

I Svenskt Friluftslivs uppdrag ligger att vi ska värna och vårda allemansrätten.

I förlängningen bidrar allemansrätten även till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa.

Bild på Vildsvin

Afrikansk Svinpest

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst.
Afrikansk svinpest smittar inte till människa. Den kan vara mycket kostsam att bekämpa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Svenskt Friluftsliv på Instagram

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

Ta del av våra senaste nyheter direkt i din inkorg.