Friluftslivet — en av Sveriges största folkrörelser

Cross Country Skiing
Bildtillwebben
Group of hikers walks in mountains at sunset
Vilda Måbär som inte är giftiga men har inte hör om någon som äter dom
panorama banner background of tropical forest landscape scene for using in concept of environmental ecology and sustainable energy or Earth day, wild wood scenic using for wallpaper of spa and tourism
Tillwebbtandborstebarn
Klippbad på Björnö i Stockholms skärgård
Group of hikers walks in mountains at sunset
Cross Country Skiing
previous arrow
next arrow

 

Mer friluftsliv förbättrar folkhälsan, stärker samhällsekonomin och ökar välfärden. Svenskt Friluftsliv verkar för att skapa de bästa förutsättningarna för friluftslivet i Sverige. Vi är friluftslivets talesperson och företräder 27 ideella friluftsorganisationer, som tillsammans har närmare 1,8 miljoner medlemskap. Uppgiften är att stärka friluftslivet genom att värna allemansrätten, stärka den långsiktiga finansieringen för friluftsorganisationerna samt höja friluftslivets status i samhället. Målet är att fler människor ska ha möjlighet att utöva ett aktivt friluftsliv, idag och i framtiden.

Medlemsorganisationer