Friluftsbarometern

Svenskt Friluftsliv tar varje år fram en undersökning som kallas Friluftsbarometern som tar temperaturen på vad vi tycker och vad vi känner för friluftsliv.

Friluftsbarometern tas fram med hjälp av Novus och är en undersökning som är planerad att följas upp årsvis för att få relevant statistik inom friluftsliv.

 

Varför en till undersökning?

Även om det finns massor av forskning och undersökningar kring friluftsliv, effekter och vanor, finns det vissa frågor som vi saknar svar på. Det handlar om människors inställning till friluftsliv och människors upplevda värden. Friluftsbarometern genomförs i form av webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat. De tillfrågade är i åldern 18-79 år.

 

Vad visar Friluftsbarometern då?

Till exempel visar Friluftsbarometern från 2023 att:

  • 9 av 10 har en positiv inställning till friluftsliv
  • 59 procent uppger att de känner osäkerhet över minst en plats, vilket är en signifikant ökning från 2022 
  • Drygt åtta av tio vet absolut hur de skulle klara sig en natt i naturen
  • Nära hälften uppger att de absolut kan göra upp en eld i naturen på ett säkert sätt
  • Omkring 30 procent upplever övernattning i tält som rofyllt och spännande
  • Andelen som upplever att de har bra tillgång på naturmiljöer och friluftsliv i sitt närområde har minskat jämfört mot föregående år (från 87 % till 81 %).
  • Nära 9 av 10 svenskar (88 %) har ägnar sig åt friluftslivet det senaste året och var tionde har gjort det mycket ofta.
  • 89 procent tycker att allemansrätten är värdefull att bevara och detta är en ökning sedan 2022 (84 %).

 

Läs eller ladda ner hela Friluftsbarometern

Friluftsbarometern 2023

Friluftsbarometern 2022

Friluftsbarometern 2021