Årets ansökningar

Det fördubblade anslaget till Svenskt Friluftsliv på knappt 98 miljoner kronor som beslutades 2022 av regeringen ligger kvar i budgeten framöver. Fördelningen av statens medel till friluftsorganisationerna är nu klar. 

 

Totalt inkom 104 ansökningar på 130 583 272 kronor från 32 organisationer för verksamhetsåret 2024. 52 miljoner kronor ansöktes i organisationsbidrag och 78 miljoner kronor i verksamhetsbidrag.

Följande organisationer har ansökt om bidrag.

Organisationsbidrag

Cykelfrämjandet

Friluftsfrämjandet

Intresseföreningen Geocaching i Sverige

Riksförbundet Hälsofrämjandet

Riksförbundet Pilgrim i Sverige

Sportfiskarna

Svenska Båtunionen

Svenska Fjällklubben

Svenska Folksportförbundet

Svenska Frisksportförbundet

Svenska Kennelklubben

Svenska Kryssarklubben

Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Turistföreningen

Sveriges Ornitologiska föreningen Birdlife

Masthuggets Majornas Scoutkår

Verksamhetsbidrag

Cykelfrämjandet

Friluftsfrämjandet

Förbundet Skog och Ungdom

Korpen Svenska Motionsidrottsf

Riksförbundet Hälsofrämjandet

Riksförbundet Pilgrim i Sverige

Riskförbundet Sveriges 4H

Scouterna

Sportfiskarna

Svenska Brukshundsklubben

Svenska Båtunionen

Svenska Fjällklubben

Svenska Frisksportförbundet

Svenska Islandshästförbundet

Svenska Kanotförbundet

Svenska Klätterförbundet

Svenska Kryssarklubben

Svenska Livräddningssällskapet

Svenska Naturskyddsföreningen

Svenska Orienteringsförbundet

Svenska Turistföreningen

Sveriges Ornitologiska förening BirdLife

Sveriges Hundungdom

SweSports

Föreningen Skogen i Sverige service AB

Nyströmska skolans allmänna idrottsförReBoot projekt

Svenska Friidrottsförbundet

Svenska Golfförbundet

Beslut om bidrag:

Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté har fastställt beslutet om fördelningen av medel till friluftslivets organisationer avseende år 2024.

Protokoll av beslut om statsbidrag januari 2024

Fördelningskommittén