Projekt

Våra genomförda projekt

Nordisk natt i naturen

Tillsammans med våra grannländer Norge, Finland och Danmark driver Svenskt Friluftsliv och Friluftsfrämjandet projektet Natt i naturen. Projektet syftar till att få fler att uppleva det fantastiska med att sova ute under en natt. I vindskydd, hammock, tält eller under stjärnorna. Eller varför inte på balkongen eller i studsmattan? Oavsett var natten tillbringas ute så skapas stora upplevelser och starka minnen. Här kan du läsa mer om Natt i naturen.

 

Luften är fri – Friluftslivets år 2021

Luften är fri var ett nationellt samverkansprojekt som genomförde Friluftslivets år 2021. Projektet syftade till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Projektet finansierades av Naturvårdsverket och fick ett fantastiskt genomslag. Närmare 380 aktörer medverkade och tillsammans arrangerade de närmare 3 400 aktiviteter. Projektet hade en egen hemsida luftenarfri.nu.

Om Luften är fri på svenska

Om luften är fri på engelska 

 

Friluftsliv ger folkhälsa

Svenskt Friluftsliv drev under tre år tillsammans med medlemsorganisationerna projektet Friluftsliv ger folkhälsa. Projektet resulterade i kampanjen Friluftsliv i Sverige på Facebook. Här kan du läsa mer om projektet Friluftsliv ger folkhälsa

 

Skapa mer friluftsliv

Med ekonomiskt stöd från Postkodlotteriet kunde Svenskt Friluftsliv fortsätta driva arbetet med att höja kunskapen om friluftslivet bland allmänhet och politiker. Syftet var att stärka friluftslivet med målsättning att att stärka den långsiktiga finansieringen och förändra lagstiftningen. Här kan du läsa mer om satsningen Skapa mer friluftsliv

 

Integration med fokus på friluftsliv

I november 2012 beviljades Svenskt Friluftsliv tillsammans med några av våra medlemsorganisationer medel från Ungdomsstyrelsen till ett Integrationsprojekt med fokus på friluftsliv. Här hittar du mer information om Integration med fokus på friluftsliv.

 

Green Team

Huvudsyftet med Green Team var att få barn och ungdomar intresserade av friluftsliv, natur och miljö. Här hittar du mer om projektet Green team.