Socialavgiftslagen

Friluftslivet och idrotten behandlas olika i socialavgiftslagen

Idag har idrottsföreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) ett undantag i socialavgiftslagen som innebär att de kan engagera sina ledare upp till ett halvt basbelopp (23 800 kronor för 2021) utan att behöva betala sociala avgifter på ersättningen.

Dessa regler gäller inte för friluftsorganisationer som endast är medlemmar hos Svenskt Friluftsliv. Friluftsföreningar måste betala sociala avgifter på ersättningen till sina ledare och utövare om den är högre än 999 kronor. Det är naturligtvis ett incitament som hämmar aktiviteterna i friluftsorganisationerna.

Vill du fördjupa dig i lagstiftningen, kostnaderna och hur vi på Svenskt Friluftsliv agerat för att få en ändring till stånd – läs mer här.