Fördelningskommittén

Fördelningskommittén inrättades av Svenskt Friluftslivs styrelse 2010 i ett led att skapa en rättssäker och opartisk fördelning av friluftsanslaget. Hur anslaget hanteras och vad som gäller för att ansöka om medel regleras i Förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationer SFS 2010:200.

 

Fördelningskommittén består av fyra ledamoten och en ordförande och har till uppdrag att ansvara för fördelningen av friluftsanslaget till friluftsorganisationer i Sverige.

Fördelningskommittén 2023/2024

Johan Norman
Arbetar som specialist på Skogsstyrelsen med frågor som rör skog, skogsbruk och friluftsliv. Han är disputerad jägmästare och har mer eller mindre jobbat med frågor som rör skog och friluftsliv i cirka 15 år. Först som forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och sedan på Skogsstyrelsen i Göteborg. Skogen är en mycket viktig arena för många olika typer av friluftsliv i Sverige där många intressen ska försöka samsas, inte minst i de tätortsnära skogarna som har många besökare. Hur man bäst balanserar dessa intressen är en viktig fråga i framtiden.

Mikael Pettersson
Är friluftsstrateg på länsstyrelsen i Västerbotten och ansvarig för LONA-projekten i länet. Mikael är biolog, pedagog och projektledare. Han har arbetat som skogsbiolog, forskare, gymnasielärare och på lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Han har erfarenhet från utvecklingsarbete i kommun och har stor erfarenhet av föreningsarbete samt kontakter med besöksnäringen i Västerbotten genom destination Västerbotten och Västerbotten turism.

Helena Graffman
Arbetar i dag som relations- och utvecklingsansvarig för stora givare på We Effect. Har i 20 år jobbat inom friluftslivet som både verksamhetsutvecklare och insamlingsansvarig. Helena vill bidra till att friluftslivet och civilsamhället tar större plats i samhällsutmaningar så som folkhälsa, psykisk ohälsa, mångfald och demokratiska värderingar. Helena har utbildningar inom CSR, Sustainability, Fundraising, Social Return of Investment och är i grunden Marknadsekonom.