Fördelningskommittén

Fördelningskommittén inrättades under hösten 2010 och består av fyra ledamöter, av vilka hälften väljs vartannat år och en ordförande som väljs varje år. Till sin hjälp har kommittén personal från Svenskt Friluftslivs kansli. Hur anslaget ska hanteras och vilka som kan ansöka om medel regleras i Förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationer SFS 2010:200 . Bidragshanteringen hos Svenskt Friluftsliv beskrivs i denna årscykel . Till fördelningen av statsbidrag har styrelsen för Svenskt Friluftsliv antagit en Delegationsordning och fastställt Instruktioner för fördelningskommittén den 1 juni 2022 som gäller vid ansökningar för verksamhetsår 2023 med sista ansökningsdatum 30 september 2022.

 

Fördelningskommittén består 2022/2023 av

 

Cecilia Magnusson (ordförande)
Bor i Göteborg med Göta Älv nedanför balkongen, tillsammans med yngsta sonen. Att kunna röra sig i skog och mark är något som många fler människor skulle må bra av. Insatser för detta bör ges bästa förutsättningar. Själv föredrar hon vandring och jakt.
E-postadress: cecilia.magnusson@svensktfriluftsliv.se
 

Erik Backman
Lektor inom idrotts- och hälsovetenskap på Högskolan Dalarna i Falun. Har under många år jobbat som reseledare i svenska fjällen. Dalarna har en speciell plats i hans hjärta och reser relativt ofta till familjens gård uppe i Enviken. Stort intresse för att se världen och uppleva olika kulturer vilket resulterat i längre och kortare vistelser i Europa, Australien, Nya Zeeland, Kina, Thailand och USA såväl i arbete som på fritid. Intresset för idrott, motion och friluftsliv har alltid varit brett och varierat.
 

 

 

 

Johan Norman
Arbetar som specialist på Skogsstyrelsen med frågor som rör skog, skogsbruk och friluftsliv. Han är disputerad jägmästare och har mer eller mindre jobbat med frågor som rör skog och friluftsliv i cirka 15 år. Först som forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och sedan på Skogsstyrelsen i Göteborg. Skogen är en mycket viktig arena för många olika typer av friluftsliv i Sverige där många intressen ska försöka samsas, inte minst i de tätortsnära skogarna som har många besökare. Hur man bäst balanserar dessa intressen är en viktig fråga i framtiden.

Mikael Pettersson
Är friluftsstrateg på länsstyrelsen i Västerbotten och ansvarig för LONA-projekten i länet. Mikael är biolog, pedagog och projektledare. Han har arbetat som skogsbiolog, forskare, gymnasielärare och på lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Han har erfarenhet från utvecklingsarbete i kommun och har stor erfarenhet av föreningsarbete samt kontakter med besöksnäringen i Västerbotten genom destination Västerbotten och Västerbotten turism.
 

 

Therese Palm
Therese är förbundssekreterare för Sveriges Hundungdom och har arbetat inom det privata näringslivet, Brukshundklubben och Studiefrämjandet. Hon har en magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap från Södertörns Högskola.