Fördelningskommittén

Fördelningskommittén inrättades under hösten 2010 och består av fyra ledamöter, av vilka hälften väljs vartannat år och en ordförande som väljs varje år. Till sin hjälp har kommittén personal från Svenskt Friluftslivs kansli. Hur anslaget ska hanteras och vilka som kan ansöka om medel regleras i Förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationer SFS 2010:200 . Bidragshanteringen hos Svenskt Friluftsliv beskrivs i denna årscykel . Till fördelningen av statsbidrag har Styrelsen för Svenskt Friluftsliv antagit ett PM över fördelningskriterier avseende organisationsbidragets del och fastställt instruktioner för fördelningskommittén den 15 maj 2018.

Fördelningskommittén består 2018 av

 

 

Eva Bjernudd (ordförande)
Generalsekreterare hos Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet sedan sommaren 2009. Har arbetat med skidåkning och annat friluftsliv i svenska fjällen och på Friluftsfrämjandet bl.a. som VD. Eva har varit aktiv på Idre Fjäll under flera år då hon jobbat som reseledare och skidlärare åt reseföretaget Nord Alpin. Hon har varit ordförande för Idre Fjälls stiftelses styrelse. Eva var ledamot i regeringens Friluftsråd samt ordförande för Svenskt Friluftsliv under uppbyggnadsskedet. Tycker om skidåkning och fjällvistelser men också att springa i skogen och träna i grupp till musik.E-postadress: eva.bjernudd@korpen.se
Erik Backman
Lektor inom idrotts- och hälsovetenskap på Högskolan Dalarna i Falun. Har under många år jobbat som reseledare i svenska fjällen. Dalarna har en speciell plats i hans hjärta och reser relativt ofta till familjens gård uppe i Enviken. Stort intresse för att se världen och uppleva olika kulturer vilket resulterat i längre och kortare vistelser i Europa, Australien, Nya Zeeland, Kina, Thailand och USA såväl i arbete som på fritid. Intresset för idrott, motion och friluftsliv har alltid varit brett och varierat. Sedan flytten till Stockholm har skärgårdsliv och båtar, inte minst den egna, fått allt större plats i tillvaron. På sjön finner han det andrum som behövs för att orka med ett i aktivt, händelserikt och roligt liv.E-postadress: ebk@du.se
Hasse Berglund
Har arbetat av och till på Naturvårdsverket sedan 90-talet men har även varit skogs- och policychef på Världsnaturfonden WWF samt jobbat som konsult på ÅF, Sweco och Calluna. Hållbart nyttjande av våra resurser är ledstjärna och för att detta ska fungera måste vi ha möjlighet att bruka vår natur och kultur. Allemansrätten, strandskyddet och ekoturismutveckling är väldigt viktiga delar för att alla ska kunna förmedla naturupplevelser för alla. Intresset för natur och friluftsliv har funnits sedan barnsben, aktiv i både miljöorganisationer och idrottsklubbar på 70- och 80-talen.E-postadress: hasse.berglund@naturvardsverket.se
  Cecilia Magnusson
Bor i Göteborg med Göta Älv nedanför balkongen, tillsammans med yngsta sonen. Att kunna röra sig i skog och mark är något som många fler människor skulle må bra av. Insatser för detta bör ges bästa förutsättningar. Själv föredrar jag vandring och jakt.
  Ulrika Askengren
Biträdande generalsekreterare på Scouterna och i den rollen huvudansvarig för Scouternas tillväxt och utveckling. Ulrika har en fil.kand. i företagsekonomi och är även certifierad framtidsstrateg. Hon har erfarenhet inom strategisk kommunikation och affärsutveckling inom upplevelseindustrin samt medlemsutveckling och fundraising inom ideell organisation från Rädda Barnen och Tom Tits Experiment. Ulrika har sina rötter i norra Bohuslän men bor idag i Strängnäs. Passionerad längdskidåkare och makrillfiskare.
E-postadress: ulrika.askengren@scouterna.se

Medlemsorganisationer