Fördelningskommittén

Fördelningskommittén inrättades under hösten 2010 och består av fyra ledamöter, av vilka hälften väljs vartannat år och en ordförande som väljs varje år. Till sin hjälp har kommittén personal från Svenskt Friluftslivs kansli. Hur anslaget ska hanteras och vilka som kan ansöka om medel regleras i Förordningen om statsbidrag till friluftsorganisationer SFS 2010:200 . Bidragshanteringen hos Svenskt Friluftsliv beskrivs i denna årscykel . Till fördelningen av statsbidrag har styrelsen för Svenskt Friluftsliv antagit en Delegationsordning och fastställt Instruktioner för fördelningskommittén den 2 juni 2020.

Fördelningskommittén består 2020 av

 

Cecilia Magnusson (ordförande)
Bor i Göteborg med Göta Älv nedanför balkongen, tillsammans med yngsta sonen. Att kunna röra sig i skog och mark är något som många fler människor skulle må bra av. Insatser för detta bör ges bästa förutsättningar. Själv föredrar jag vandring och jakt.
 

Erik Backman
Lektor inom idrotts- och hälsovetenskap på Högskolan Dalarna i Falun. Har under många år jobbat som reseledare i svenska fjällen. Dalarna har en speciell plats i hans hjärta och reser relativt ofta till familjens gård uppe i Enviken. Stort intresse för att se världen och uppleva olika kulturer vilket resulterat i längre och kortare vistelser i Europa, Australien, Nya Zeeland, Kina, Thailand och USA såväl i arbete som på fritid. Intresset för idrott, motion och friluftsliv har alltid varit brett och varierat. E-postadress: ebk@du.se
 

 

 

 

Hasse Berglund
Har arbetat av och till på Naturvårdsverket sedan 90-talet men har även varit skogs- och policychef på Världsnaturfonden WWF samt jobbat som konsult på ÅF, Sweco och Calluna. Hållbart nyttjande av våra resurser är ledstjärna och för att detta ska fungera måste vi ha möjlighet att bruka vår natur och kultur. Allemansrätten, strandskyddet och ekoturismutveckling är väldigt viktiga delar för att alla ska kunna förmedla naturupplevelser för alla. Intresset för natur och friluftsliv har funnits sedan barnsben, aktiv i både miljöorganisationer och idrottsklubbar på 70- och 80-talen.E-postadress: hasse.berglund@naturvardsverket.se

 


Eva Karlsson
Eva är VD för Houdini Sportswear, ett progressivt och snabbt växande svenskt friluftsvarumärke. Sedan 2001 har hon och hennes team målmedvetetet, och utifrån ett forskningsbaserat perspektiv, arbetat för att skapa en verksamhet som genomsyras av hållbarhet och cirkulärt tänk och inspirerar till en aktiv livsstil i samklang med naturen. Friluftsidkare sedan barnsben, storstadsbo till vardags och med en längtan till storslagen fjällmiljö, skog och hav.
 

Therese Palm
Therese är generalsekreterare för Svenska Brukshundklubben och har arbetat inom det privata näringslivet, Brukshundklubben och Studiefrämjandet. Hon har en magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap från Södertörns Högskola.

Medlemsorganisationer