Remissvar: Handlingsplan Friluftsliv i Skåne

19 september, 2018

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram att förslag/utkast till Handlingsplan för Skånes friluftsliv som nu remissbehandlas. Detta som ett led i att förverkliga regeringens...

MMV-konferensen i Bordeaux

14 september, 2018

Den nionde konferensen om MMV - "Monitoring and Management of Visitors in recreational and protected areas" - har ägt rum i bordeaux, Frankrike.

 Läs hela rapporten...

Krönika – Att vara i och nära vatten – handlar om eget ansvar

13 september, 2018

Det är nästan så att vi har glömt det. Men denna sommar var mycket varm. Det var domedagsstämning i vissa medier, väderkartor visade djupt röda färger, skogsbränder...

Svenskt Friluftsliv var med när Kronprinsessan vandrade i Uppland

13 september, 2018

Svenskt Friluftsliv deltog i Kronprinsessan Victorias fjortonde landsskapsvandring – som denna gång ägde rum i norra Uppland.

Vandringen gick från Sågarbo herrgård till...

Nyhetsbrev nr 4, 2018

10 september, 2018

I detta nyhetsbrev berättar vi att ett forskningsprojekt med friluftsliv i fokus har beslutats. Miljöpartiet har lovat ett ökat anslag till friluftslivet och att idrott och...

Här lever de friluftsliv på skoltid

7 september, 2018

Mitt i Stockholm var med och gjorde ett reportage när några av Svenskt Friluftslivs friluftsorganisationer samordnat höll en friluftsdag för två sjätteklassare i Flaten den...

Utbildningsminister Fridolin mötte i dag det hundratusende barnet i projektet ”Klassdraget”

24 augusti, 2018

Under förmiddagen i dag besökte utbildningsminister Gustav Fridolin Sportfiskarnas aktivitet ”Klassdraget” i Älta. Svenskt Friluftsliv finansierar projektet via...

Remissvar – Långsiktigt stöd till det civila samhället

17 augusti, 2018

Det civila samhället är av central betydelse för demokratin och har flera viktiga funktioner. Den verkar som demokratiskola, röstbärare och opinionsbildare. Den skapar...

Kunskap och samverkan minimerar drunkningsolyckorna

28 juni, 2018

Igår skrev Svenska Livräddningssällskapet en debattartikel i Altinget om hur drunkningsolyckor kan förhindras genom samverkan, riktade medel och nationell...

Mer forskning om friluftsliv och idrott med koppling till miljö och hållbarhet

25 juni, 2018

Pressmeddelande 25 juni 2018

Under våren har en internationell arbetsgrupp gjort en översyn av aktuell forskning och föreslagit områden för ett möjligt forskningsprogram....

Medlemsorganisationer