Temadag: Friluftsliv för god folkhälsa

16 mars, 2018

Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder in till temadag ”Friluftsliv för god folkhälsa” 24 april 2018.

Syftet med dagen är att belysa det nionde friluftsmålet...

Förstudie Friluftslivets år 2020

14 mars, 2018

Kan vi få fler att uppleva naturen och lyfta friluftslivet under ett Friluftslivets år 2020? Hur kan friluftslivets år se ut och hur kan friluftslivets aktörer jobba...

Viktigt att värna stadsnära natur

14 mars, 2018

Idag skriver Svenskt Friluftsliv en debattartikel i Arkitekten om vikten att värna stadsnära natur.

Det är centralt att vi inte bygger bort de tätortsnära områdena för...

Stöd finns för att sprida kunskap om allemansrätten

12 mars, 2018

För andra året i rad finns det möjlighet att söka bidrag för information och kommunikation om allemansrätten från Naturvårdsverket!

Bidraget kan sökas av ideella...

Afghanska systrarna älskar fiske – gör kokbok

6 mars, 2018

I Afghanistan brukar inte tjejer fiska. Men när systrarna Mana och Mandana kom till Sverige fick de prova – och älskade det!

Mana och Mandana kommer från Afghanistan. De...

Remissvar: En analys av styrmedel för skogens sociala värden. Dnr. 2017/1309

26 februari, 2018

Skogsstyrelsen redovisar i rapporten resultatet av ett regeringsuppdrag som skall redovisas till regeringen senast den 31 mars 2018. I uppdraget ingår att 1) redovisa hur...

Nyhetsbrev nr 1, 2018

19 februari, 2018

I årets första nyhetsbrev vill vi berätta om att statsanslaget på 47,8 mnkr i år har delats ut av Svenskt Friluftsliv till 23 organisationer och gett möjligheter till fler...

Nu öppnar bidragsutlysning för nordiska miljöprojekt

13 februari, 2018

Nu öppnar Nordiska ministerrådets bidragsutlysning inför 2019. Utlysningen är öppen för nordiska miljöprojekt inom hållbart friluftsliv samt projekt om hot mot den...

Allemansrätten nu med på Sveriges förteckning – Levande Traditioner!

31 januari, 2018

Den 26 januari 2011 ratificerade Sveriges regering Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet och gav från årsskiftet Institutet för språk och folkminnen...

Ändra reglerna för att gynna mer friluftsliv

31 januari, 2018

Igår publicerades en debattartikel på svd.se där sex av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer  - som också är med i Riksidrottsförbundet lyfte frågan om de ojämlika...

Medlemsorganisationer