Nyttan med lek på gröna utegårdar behöver bli mer känd

13 september, 2017

Pressmeddelande från Naturvårdsverket 2017-09-12

Naturvårdsverket lät Sifo fråga allmänheten hur viktigt det är att förskolor och skolor har en grön utegård med träd...

Ansök om LONA-bidrag – senast den 1 december 2017

12 september, 2017

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men även...

Oron för fästingsmittor ändrar våra friluftsvanor

12 september, 2017

Rädslan att bli smittad av de fästingburna sjukdomarna TBE och borrelia har förändrat svenskarnas friluftsvanor. I en ny avhandling uppger 20 procent av de tillfrågade att de...

Människan blir lyckligare av friluftsliv!

6 september, 2017

På Friluftskonferensen i Linköping talade Kajsa Mickelsson från Folkhälsomyndigheten om hälsoeffekter av att vistas i naturen.

"Man får minskade stressnivåer genom att...

Nyhetsbrev nr 5, 2017

29 augusti, 2017

I detta första nummer efter sommaren vill vi bland annat berätta om Svenskt Friluftslivs klättermingel i Almedalen och om den NOVUS-rapport som vi presenterade under eventet....

Svenskt Friluftslivs remissvar på – (SOU 2017:39) Ny dataskyddslag – kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

29 augusti, 2017

Svenskt Friluftsliv har den 22 augusti 2017 svarat på remissen om "Ny dataskyddslag - kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning", och anser att en stor brist i...

”Forest bathing” är den nya hälsotrenden i USA skriver Washington Post

18 augusti, 2017

"Forest bathing" är ett uttryck som kommer från Japan och där människor besöker skogen av hälsoskäl och tar in den med alla sina sinnen. År 2001 tillbringade 87% av alla...

Två lediga tjänster hos Sportfiskarna

15 augusti, 2017

Vill du jobba på Sportfiskarna och bidra till att fisket blir bättre och till att rekrytera nya generationer sportfiskare? Är du intresserad av att jobba för en...

Landsbygdsminister Bucht lovar göra dagspolitik av socialavgiftslagen

6 juli, 2017

Svenskt Friluftslivs ordförande Per Klingbjer lyfte på onsdagen frågan om hur ojämlikt socialavgiftlagen slår mellan idrottsföreningar och friluftsföreningar vid Svenska...

Svenskt Friluftsliv släpper NOVUS-rapport i Almedalen

4 juli, 2017

Skolan tappar eleverna redan i mellanstadiet och klarar inte att främja elevernas intresse för friluftsliv – inte heller nås kunskapsmålen i friluftsliv visar...

Medlemsorganisationer