Almedalsveckan 2023

Svenskt Friluftsliv, tillsammans med en rad friluftsorganisationer kommer att delta på Almedalsveckan 27 juni-1 juli för att ytterligare stärka friluftslivet i samhällsdebatten.

Klimatförändringar, stillasittande livsstil och psykisk ohälsa är några av samhällets största utmaningar. Bara följderna av stillasittande kostar det svenska samhället 90 miljarder kronor per år. Friluftslivet bidra till många samhällsvinster inom folkhälsa, ekonomi och miljö. Det organiserade friluftslivet sänker trösklar, besitter stor kunskap inom naturvård och når befolkningen via sina aktiviteter.

Genom Svenskt Friluftslivs närvaro på Almedalsveckan vill vi sprida kunskap och medvetenhet hos beslutsfattare och politiker om alla vinster som friluftslivet medför – inte minst det organiserade. Vi hoppas att kunna bygga relationer, skapa samverkan och dialog samt synliggöra friluftslivets hållbarhet och samhällsvinster för att skapa bättre förutsättningar för friluftsliv för alla.

Tema: Friluftslivet ger superkrafter – uterummet är arenan

Tema för året är Friluftslivet ger superkrafter – uterummet är arenan. Det kommer att genomsyra all närvaro under veckan. Förutom en monter nära stranden i Almedalen och representation på olika arenor, kommer vi arrangera två egna programpunkter. Med dessa aktiviteter vill vi skapa en annorlunda upplevelse som förmedlar en känsla av vad friluftslivet ger och vilken kraft uterummet har.

Årets friluftsmingel – Friluftslivets samhällsnytta och uterummets superkraft

Datum: onsdag 28 juni klockan 16-19
Plats: Österport, Hästarnas dal

Årets friluftslivmingel fokuserar på inofficiella samtal kring friluftslivets samhällsnytta och vinster. Som temat beskriver, är naturen platsen för detta. På minglet kommer vi att visa bredden på friluftslivet och hur uterummet bidrar till energi, samtal, reflektion och lösningar. Vi kommer att bjuda in politiker, myndigheter, markägare, företag och friluftsaktörer och tror på att samtalet kommer leda fram till nya insikter och gynna samverkan framöver.

Prova på-aktiviteter – Friluftslivets superkrafter

Friluftslivet är en av Sveriges största folkrörelser och bidrar till många samhällsvinster. Det organiserade friluftslivet sänker trösklar, sprider kunskap och skapar förutsättningar för mer friluftsliv för alla. Lära genom att göra är en av våra verktyg. Därför bjuder vi in till att prova på friluftsaktiviteter för att bättre förstå friluftslivets superkrafter och samtidigt skapa ett forum för dialog kring hur beslutsfattare tjänar på att stötta det organiserade friluftslivet.

Medverkande organisationer

Är ni en av våra medlemsorganisationer som vill hoppa på vår resa till Almedalen? Hör av dig till Sanna Ameln, Svenskt Friluftsliv.

Mer information om Almedalen

Almedalsveckans officiella hemsida

Almedalsveckans officiella program

Partiernas medverkan

Medlemsorganisationer