Forskning

Både individen och samhället mår bra av ett fungerande friluftsliv. Det visar de många studier och den forskning som finns om friluftslivet, fysisk aktivitet och dess effekter.

 

Studierna visar att dessa positiva effekter täcker i stort sett alla områden i samhället, från stadsplanering, inlärning i skolan, hälsa, jämställdhet och integration. Friluftslivet har också effekter på brottsförebyggande arbete, miljöarbete och ekonomi. Dessutom ger det positiva effekter på en levande landsbygd.

 

Friluftslivets stora påverkan på hälsan

En av alla samhällsvinster som friluftslivet ger, är hälsan för individen och befolkningen i stort – folkhälsan. Vilken inverkan tror du att det skulle bli om friluftslivet nådde ytterligare 1 000 unga, äldre och vuxna?

 

Färre sjukdomar och mindre frånvaro i skola och på arbetsplats, bättre levnadsstandard och förlängd livslängd är några av effekterna. Utifrån kunskapssammanställningen har Johan Faskunger, som gjort den, pekat på effekterna ur ett hållbart perspektiv där hälsoeffekterna är ett. 

 

Svenskt Friluftslivs närhet till forskning

Svenskt Friluftsliv jobbar nära forskningen och har samarbete med en rad universitet samt tar fram egna rapporter och utredningar. Forskningen finns i ryggen när vi möter politiker, driver projekt och informerar befolkningen.

Forskningsprojekt

Mistra Sports & Outdoor