Allemansrättens dag 20 september

Allemansrätten är en förutsättning för Sveriges rika friluftsliv. Det vill vi fira! Den 20 september firar vi Allemansrättens dag med aktiviteter över hela Sverige. Under hela veckan kommer det organiserade friluftslivet fokusera extra mycket på allemansrätten på sina aktiviteter och i sina kanaler.

Tack vare allemansrätten kan du röra dig nästan överallt i svenska naturen, så länge du visar respekt mot natur, djur och medmänniskor. Detta innebär att det finns gott om möjligheter till friluftsliv i Sverige. Alla ska känna sig välkomna utifrån sina egna förutsättningar. I förlängningen bidrar allemansrätten även till en jämlik folkhälsa eftersom utevistelse och friluftsliv ger oss välbefinnande och en god fysisk och psykisk hälsa. 

 

Fira med oss!

Passa på att ta en stund utomhus under veckan.  Antingen själv, med familj eller vänner, eller varför inte genom en av alla de aktiviteter som vi inom det organiserade friluftslivet arrangerar? Längre ner på den här sidan hittar du ett urval av alla aktiviter som händer under veckan. Om du lägger ut en bild på din naturupplevelse i sociala medier, tagga den gärna med #allemansrättensdag så inspirerar du fler till att ge sig ut! 

 

Allemansrättens dag är en nationell kampanj som anordnas i samverkan mellan många aktörer inom friluftsliv som på olika sätt arbetar med att sprida kunskap och hjälper fler att komma ut. Genom dagen vill vi öka kunskapen om allemansrätten så fler ger sig ut i naturen för att njuta och att röra på sig.

 

Allemansrättens dag instiftades 2022 av Svenskt Friluftsliv och Generation PEP och kampanjen drivs tillsammans med våra intiativtagande vänner på Svenska Turistföreningen, Sportfiskarna, Kanotförbundet, Orienteringsförbundet & Friluftsfrämjandet.

Medverkande organisationer

Svensk orientering

Orientering i naturen är möjligt tack vare allemansrätten. Kunskap om allemansrätten är en förutsättning för att fortsatt kunna bedriva orientering som organiserat ideellt friluftsliv. Svensk orientering vill vara med och utbilda och informera om allemansrätten och det ansvar som den för med sig. Under Allemansrättsveckan kommer vi lägga extra stort fokus på allemansrätten på våra aktiviteter och i våra kanaler.

Svenska Turistföreningen

Under Allemansrättsveckan planerar Svenska Turistföreningen att sprida utbildningsmaterialet Allemansrättsskolan riktat till låg- och mellanstadieskolor, informera om allemansrätt och allemansvett i våra informationskanaler samt lyfta vikten av allemansrätt och allemansvett under Vandringens dag 14 september.

Svenska Kanotförbundet

Svenska Kanotförbundets verksamhet genomsyras av allemansrätten i flera olika delar och målgrupper. Under veckan kring lägger vi lite extra fokus på att informera och inspirera i våra sociala medier. I samband med allemansrättens dag kommer vi även lyfta vårt nya material kring allemansrätten på och kring vatten lite extra, bland annat vår nya film om Allemansrätten och paddling. Redan nu kan du testa det nya spelet Paddlarens naturbingo. Du hittar mer spännande material på kanot.se.

Sportfiskarna

Allemansrätten ger grundläggande förutsättningar för tillgängligt fiske och ett spännande friluftsliv. Genom allemansrätten ges vi en lång rad möjligheter som gör vår fisketur både möjlig och variationsrik.

Under veckan kommer Sportfiskarna att genomföra fiskevård tillsammans med uppemot 400 svenska skolbarn på mer än tio orter. I detta projekt som vi kallar Skolbäcken får barnen hjälpa till att restaurera vatten som vi människor har påverkat genom att tillföra sten, grus, genom att ta bort vandringshinder och genom att återskapa skugga genom trädplantering.

Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet värnar om allemansrätten för att behålla friluftsmiljöer och möjliggöra friluftsliv för alla. För våra 8000 ideella ledare som tar med sig människor ut i naturen på äventyr är allemansrätten det som gör att vi kan vandra, paddla och tälta nästan var vi vill. Hur fantastiskt är inte det?  Under Allemansrättsveckan lägger vi extra mycket fokus på att informera om allemansrätten och vad den innebär.

Generation PEP

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Läs mer på generationpep.se

I år firar vi Allemansrättens dag med en vandring i Uppsala kommun tillsammans med DD.KK.HH. Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel, Svenskt Friluftsliv och några av dess medlemsorganisationer, representanter från RevolutionRace samt elever från årskurs 6 från Uppsala kommun.

På vår sida ”Allemanspeppen” hittar du information om hur vi kan använda vår natur, våra friluftsområden och allmänna parker för ett aktivare liv.

Svenska Brukshundklubben

Att vara ute med hunden i naturen är något som hundägare uppskattar – året om. Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen.  Svenska Brukshundklubben har släppt fyra filmer om ”allemansrätten med hund”. På allesvansratten.se kan du läsa mer om de rättigheter och skyldigheter som hundägare har när de är ute med hund i skog och mark.

Naturskyddsföreningen

Upptäck skogen nära dig

Delta i Sveriges största upptäcktsfärd i skogen! Skogsdagarna den 16–24 september är det perfekta tillfället att ge dig ut på äventyr och uppleva skogens magi.

Naturskyddsföreningen anordnar massvis med aktiviteter runt om i landet för dig att delta i, som till exempel svamputflykter och skogsvandringar. Läs mer på naturskyddsforeningen.se

Håll Sverige rent

Under allemansrättsveckan kommer Håll Sverige rent att mobilisera över 150 000 personer i en skräpplockarkampanj. För med rättigheter kommer skyldigheter och när det kommer till skräpet innebär det att plocka upp efter sig. Den 16 september samlas hela Sverige, från norr till söder, gammal som ung, och plockar allt skräp de ser. Det är många som tar nedskräpningen på allvar och inte tvekar att ta saken i egna händer – bokstavligen. Var med du också! Läs mer och anmäl dig! 

Plastexperimentet 

När du går ut och njuter av naturen på Allemansrättens dag kan du passa på att delta i medborgarforskningsprojektet Plastexperimentet! Plastexperimentet är ett rikstäckande forskningsprojekt där du är med och kartlägger hur mycket plastskräp det finns i olika naturtyper i Sverige. Ett viktigt och spännande uppdrag som i vårens omgång resulterade i hela 19 536 registrerade plastföremål runtom i landet. Så förutom att bidra till viktig forskning så hjälper du alltså också till att få bort skräp från din närmiljö – dubbelt så bra, alltså! Läs mer och anmäl dig här.

Svenska Golfförbundet

En lärarfortbildning i utomhuspedagogik med fokus på allemansrätten.
Svenska Golfförbundet och STERF, de nordiska golfförbundens gemensamma forskningsstiftelse, erbjuder ett 15-tal lärare i Stockholm fortbildning i allemansrätten på Björkhagens golfklubb. Detta ingår i konceptet Golfbanan som utomhusklassrum. Golfbanan är ofta lättillgänglig och består till stor del av mark som ingår i allemansrätten med varierande natur som inte används i golfspelet. Därför passar golfbanan utmärkt för att utbilda i allemansrätten.

Golfen engagerar sig också i Allemansrättens Dag för att stärka golfklubbarnas satsning på biologisk mångfald och visa upp att golfbanan är en plats för njuta för fler än ”bara” golfare, bland andra fågelskådare, vandrare, svamp- och bärplockare och skidåkare.

Skogen i skolan

I Sverige får vi vistas i skogen på allemansrättslig grund – även skog som ägs av privatpersoner och företag. Skogen i Skolan vill på ett positivt sätt hjälpa till att öka förståelsen för att all skog ägs av någon, att skogen också är en arbetsplats och att skogen har många olika värden. Skogen i Skolan arbetar för att öka skolelevers kunskap om skogen och dess många värden och har mycket informations- och undervisningsmaterial att använda sig av i bland annat undervisning. Läs mer på skogeniskolan.se

Friluftsfrämjandet Frösön och STF Jämtland Härjedalen 

Kom och häng med oss vid Lillsjöns badplats lördag 23 september. Då firar vi allemansrättens dag med bland annat tipspromenader och en skattjakt. Aktiviteten passar alla som vill fira vår unika rättighet att vistas i naturen eller som vill veta mer om vår fina allemansrätt. Vi ser till att det finns eld om det är någon som vill grilla. Aktiviteten är gratis! 

Läs mer om aktiviteten här.

Friluftsfrämjandet Region Syd

Besök ett av naturreservaten där Skogsmulles kartor finns och lär dig mer om allemansrätten på allemansrättens dag samtidigt som du får en fin vandring i höstskogen. Kartorna informerar även om de särskilda reservatsregler som gäller i naturreservaten. Skogsmulle ger dig dessutom små uppdrag om du besöker platserna som finns utmärkta på kartorna!

Det finns nu nio kartor över olika naturreservat i Skåne. Kartorna tar er med ut på vandringar som är barnvänliga men inte barnvagnsvänliga. Stigarna är inte tillgänglighetsanpassad och där finns ojämnheter. Här finns mer information och här kan du ladda ner Skogsmulles kartor. 

Korpen

Världens största tipspromenad

Med världens största tipspromenad vill Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet få fler människor att på ett enkelt sätt ta sig ut för att röra på sig och samtidigt få rolig, viktig och ny kunskap. Varje tipspromenad är minst 20 minuter lång. Det är också den tid som WHO angett som miniminivå för vuxnas fysiska aktivitet/ dag.  Gå tipspromenaden som Svenska Turistföreningen kurerat om allemansrätten. Det finns frågor både för vuxna och barn. Vet du tex hur länge du får tälta på samma plats eller om det är tillåtet att bada överallt?

 

Gå in på tipspromenad.korpen.se med mobilen och kör igång. Under din promenad dyker frågorna upp i telefonen. Promenaden kan genomföras vart som helst. Ett tips är att lägga till tipspromenaden på mobilens hemskärm genom att välja ”spara till hemskärm”.  Länk till mer info om världens största tipspromenad

Ni genomför, vi uppmärksammar

Genom aktiviteter och dialog kring allemansrätten kan din organisation delta!Kanske har ni aktiviteter under veckan eller på helgen? Kanske vill ni göra någon extragrej just på allemansrättens dag? Oavsett aktivitet kan ni vara med och lyfta allemansrätten lite extra denna vecka.

 

Meddela oss på Svenskt Friluftsliv vad ni kommer att göra. Skicka till sanna.ameln@svensktfriluftsliv.se:

  • Bild
  • Er logga
  • Text om aktiviteten
  • Länk till mer information.

 

Vi lyfter det här på sidan och via våra kanaler. Vi kommer uppvakta beslutsfattare och media kring veckan. Genom att tagga era aktiviteter och budskap med #allemansrättensdag samlar vi också alla inlägg på sociala medier på ett ställe.

Tips och inspiration om allemansrätten

Svenskt Friluftslivs filmer med Ankan

Naturvårdsverket – Allemansrätten, det här gäller.

luftenarfri.nu/allemansratt hittar ni bra budskap, tips och länkar för inspiration.

Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer informerar på olika sätt om allemansrätten

 

Har din organisation material som borde ligga här? Mejla länk till sanna.ameln[at]svensktfriluftsliv.se