Allemansrättens dag 20 september

Allemansrätten är en förutsättning för Sveriges rika friluftsliv. Det vill vi fira! Den 20 september firar vi Allemansrättens dag med aktiviteter över hela Sverige. Under hela veckan 18-24 september kommer det organiserade friluftslivet fokusera extra mycket på allemansrätten på sina aktiviteter och i sina kanaler.

Allemansrättens dag är en nationell kampanj som anordnas i samverkan mellan många aktörer inom friluftsliv som på olika sätt arbetar med att sprida kunskap och hjälper fler att komma ut. Genom dagen vill vi öka kunskapen om allemansrätten så fler ger sig ut i naturen för att njuta och att röra på sig.

Allemansrättens dag instiftades 2022 av Svenskt Friluftsliv och Generation PEP och kampanjen drivs tillsammans med våra intiativtagande vänner på Svenska Turistföreningen, Sportfiskarna, Kanotförbundet, Orienteringsförbundet & Friluftsfrämjandet.

Genom aktiviteter och dialog kring allemansrätten kan din organisation delta!

Ni genomför, vi uppmärksammar

Kanske har ni aktiviteter under veckan eller på helgen? Kanske vill ni göra någon extragrej just på allemansrättens dag? Oavsett aktivitet kan ni vara med och lyfta allemansrätten lite extra denna vecka.

Meddela oss på Svenskt Friluftsliv vad ni kommer att göra. Skicka till sanna.ameln@svensktfriluftsliv.se:

  • Bild
  • Er logga
  • Text om aktiviteten
  • Länk till mer information.

Vi lyfter det här på sidan, i vår kalender och via våra kanaler. Vi kommer uppvakta beslutsfattare och media kring veckan. Genom att tagga era aktiviteter och budskap med #allemansrättensdag samlar vi också alla inlägg på sociala medier på ett ställe.

Här följer information om vad andra medverkande organisationer kommer att göra. På luftenarfri.nu/allemansratt hittar ni bra budskap, tips och länkar för inspiration.

Medverkande organisationer

Svensk orientering

Orientering i naturen är möjligt tack vare allemansrätten. Kunskap om allemansrätten är en förutsättning för att fortsatt kunna bedriva orientering som organiserat ideellt friluftsliv. Svensk orientering vill vara med och utbilda och informera om allemansrätten och det ansvar som den för med sig. Under Allemansrättsveckan kommer vi lägga extra stort fokus på allemansrätten på våra aktiviteter och i våra kanaler.

Svenska Turistföreningen

Under Allemansrättsveckan planerar Svenska Turistföreningen att sprida utbildningsmaterialet Allemansrättsskolan riktat till låg- och mellanstadieskolor, informera om allemansrätt och allemansvett i våra informationskanaler samt lyfta vikten av allemansrätt och allemansvett under Vandringens dag 10 september.

Svenska Kanotförbundet

Svenska Kanotförbundets verksamhet genomsyras av Allemansrätten i flera olika delar och för olika målgrupper. Under Allemansrättsveckan kommer vi att lyfta fram olika insatser som genomförts med fokus på allemansrätten under kanotsäsongen, informera om allemansrätten i våra olika kanaler samt genomföra olika aktiviteter knutna till allemansrätten på några olika tävlingar/aktiviteter under helgen.

Sportfiskarna

Allemansrätten ger grundläggande förutsättningar för tillgängligt fiske och ett spännande friluftsliv. Genom allemansrätten ges vi en lång rad möjligheter som gör vår fisketur både möjlig och variationsrik.

Under veckan kommer Sportfiskarna att genomföra fiskevård tillsammans med uppemot 400 svenska skolbarn på mer än 10 orter. I detta projekt som vi kallar Skolbäcken får barnen hjälpa till att restaurera vatten som vi människor har påverkat genom att tillföra sten, grus, genom att ta bort vandringshinder och genom att återskapa skugga genom trädplantering.

Sportfiskarna kommer också att arrangera två fortbildningar i friluftsliv för grundskolepedagoger och fiskeaktiviteter för flera olika barngrupper.

Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet värnar om allemansrätten för att behålla friluftsmiljöer och möjliggöra friluftsliv för alla. För våra 8000 ideella ledare som tar med sig människor ut i naturen på äventyr är allemansrätten det som gör att vi kan vandra, paddla och tälta nästan var vi vill. Hur fantastiskt är inte det?  Under Allemansrättsveckan lägger vi extra mycket fokus på att informera om allemansrätten och vad den innebär.

Svenska Brukshundklubben

Att vara ute med hunden i naturen är något som hundägare uppskattar – året om. Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Allemansrätten fungerar om alla tar ansvar och känner till de rättigheter och skyldigheter som vi har att förhålla oss till. Det är viktigt att alltid visa hänsyn mot djur, växter, natur och andra människor. Under Allemansrättsveckan kommer Svenska Brukshundklubben att släppa fyra nya filmer om ”allemansrätten med hund”. På allesvansratten.se kan du läsa mer om de rättigheter och skyldigheter som hundägare har när de är ute med hund i skog och mark.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen driver projektet Gilla naturen som är en plattform för skolor att sprida kunskap om svenskt natur och allemansrätt. Under september och oktober pågår en tävling för grundskolan, fritids och gymnasiet. I år har den fokus på våra rättigheter och skyldigheter i naturen. Läs mer på gillanaturen.se.

Friluftsfrämjandet västerort

På allemansrättens dag 20 september anordnar Friluftsfrämjandet västerort en myskväll med tipspromenad och eld vid vackra Judarsjön i Bromma. Läs mer här.

Tips och inspiration om allemansrätten

Svenskt Friluftslivs filmer med Ankan

Naturvårdsverket – Allemansrätten, det här gäller.

Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer informerar på olika sätt om allemansrätten (fler kommer inom kort)

Har din organisation material som borde ligga här? Mejla länk till sanna.ameln[at]svensktfriluftsliv.se

 

 

 

 

 

Aktuellt om Allemansrättsveckan

Friluftsåret 2023

2023-09-20

Här kommer en sammanställning av aktiviteter och möten som arrangeras inom friluftslivet, både Svenskt Friluftslivs egna, men även andra relevanta aktiviteter som vi deltar på. Texten uppdateras. Januari 24 januari:                                     Styrelsemöte, Svenskt Friluftsliv 26 januari:                                     Skogens dag Februari: 2 februari:                                     Våtmarkernas dag 9 februari                        […]

Medlemsorganisationer