Om oss

Svenskt Friluftsliv, en paraplyorganisation för 28 ideella friluftsorganisationer i Sverige som verkar för att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv och rekreation i vid bemärkelse. 

 

Genom friluftsorganisationerna representerar Svenskt Friluftsliv 2 miljoner medlemskap, varav cirka 300 000 är barn och ungdomar. Tillsammans består organisationerna av närmare 7 000 lokala- och regionala föreningar. Svenskt Friluftsliv företräder de ideella friluftsorganisationerna i Sverige och är talesperson gentemot regering, riksdag och myndigheter.

 

Mer friluftsliv för alla

Det är visionen som deklarerar att Svenskt Friluftsliv genom sin och medlemsorganisationernas verksamhet har målsättningar att så många som möjligt kan utöva friluftsliv i alla dess former.

Uppdrag

Svenskt Friluftslivs uppdrag är att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftsliv och rekreation i vid bemärkelse. Det gör vi genom att stötta våra medlemsorganisationer och verkar för att fler människor ska kunna komma ut i naturen och utöva friluftsliv. 

Vi har myndighetsuppdrag när det gäller fördelning av statliga bidrag till friluftsorganisationer i enlighet med riksdagens och regeringens lagar och förordningar.

Övergripande mål

Svenskt Friluftslivs övergripande mål är att:

  • Skapa de bästa förutsättningarna långsiktigt för friluftslivet i Sverige
  • Fler människor i Sverige ges möjlighet att utöva friluftsliv idag och i framtiden
  • Sverige ska bedriva en tydlig friluftspolitik.
  • Medlemsorganisationerna ska vara starka, livskraftiga och framgångsrika
  • Svenskt Friluftsliv ska vara en ledande, stark och stödjande aktör, en samlande kraft för friluftslivets frågor.

Strategi

För att nå våra mål arbetar vi utifrån tre övergripande strategier:

  • Stärka den långsiktiga finansieringen för medlemsorganisationerna
  • Höja friluftslivets status i samhället
  • Vårda och värna allemansrätten.

Länk till Svenskt Friluftslivs strategi