Sammanställning

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008).

Senaste datum att inkomma med ansökan är 30 september respektive 31 oktober.

OBS! Om ni upplever problem att fylla i formuläret försök uppdatera er webbläsare. Vi rekommenderar senaste versionen av Chrome, Firefox, Edge eller Safari.

Sammanställning

 • Fyll i kontaktuppgifter för organisationen.
 • Till huvudkontaktpersonen.
 • Sökta bidrag

  Skriv in totalt ansökt bidragsbelopp från Svenskt Friluftsliv för bidragsåret, d v s eventuellt organisationsbidrag plus alla eventuella verksamhetsbidrag.
 • Projekt nr BProjektnamnKr 
 • Avser verksamhetsårAntal länAntal registrerade medlemmarVarav andel kvinnorVarav andel män
  Fyll i det årtal som medlemsstatistiken avser. När det gäller aktivitetstimmar anger ni även hur ni beräknat detta t ex lektionstimmar eller vanliga timmar och andra kriterier som ligger till grund för hur ni räknat fram tiden. Har ni under det senaste året beviljats statligt bidrag från något annat håll anger ni det här.
 • OrganisationKr 
 • Antal friluftsorganisationer som uppfyller förordningens krav enligt 2 och 3 §§
  Är ni en samverkansorganisation fylls dessa uppgifter i.
 • Obligatoriska bilagor

  Ladda upp dina bilagor genom att klicka på respektive knapp nedan. Vill du byta ut en fil, klicka på knappen igen och välj en annan. OBS! Det går enbart att ladda upp bilagor i samband med att formuläret ska skickas in.
 • Max filstorlek: 256 MB.
  ______________
 • Max filstorlek: 256 MB.
  ______________
 • Max filstorlek: 256 MB.
  ______________
 • Max filstorlek: 256 MB.
  ______________
 • Underskrift

  Undertecknad har tagit del av bidragsförordningens (2010:2008) angivna förutsättningar och villkor för organisations- och verksamhetsbidrag. Intygar att organisationen inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller är i likvidation eller försatt i konkurs (§10 Bidragsförordningen).
 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • Firmatecknare ska alltid skriva under ansökan, intygar med sin underskrift också att organisationen tagit del av förordningen, inte har några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller i i likvidation eller försatt i konkurs.
 • Om er organisation tecknas kollektivt (två i förening) signerar den andra personen här nedanför.
 • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
 • Firmatecknare ska alltid skriva under ansökan, intygar med sin underskrift också att organisationen tagit del av förordningen, inte har några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller i i likvidation eller försatt i konkurs.

 • Du kommer att få en bekräftelse på skärmen samt till den mejladress som angivits efter inskickad ansökan.


Medlemsorganisationer