Friluftsstatistik – hinder

De mest framträdande upplevda hindren till friluftsliv hos personer med utländsk bakgrund:

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor.

De mest framträdande upplevda hindren till friluftsliv hos personer med svensk bakgrund

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor.

Andel av befolkningen som i hög grad har negativa upplevelser vid friluftsliv p.g.a. olika orsaker

Diagrammet visar att nedskräpning och buller är de vanligaste allvarliga störningarna vid utövande av friluftsliv. De andra orsakerna anges av relativt få. ​

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor.

Upplevd otrygghet i utomhusmiljöer

Andel som känner otrygghet vid minst en miljö utomhus. Att 7 av 10 kvinnor upplever otrygghet vid utomhusvistelse är i paritet med många andra undersökningar på området genom åren. Att nästan hälften av männen upplever otrygghet vid utomhusvistelse är en markant ökning jämfört med tidigare undersökningar. ​

Källa: Friluftsbarometern 2021. Svenskt Friluftsliv & Novus

Upplevd otrygghet i utomhusmiljöer

Andel som känner otrygghet vid minst en miljö utomhus. Att 7 av 10 kvinnor upplever otrygghet vid utomhusvistelse är i paritet med många andra undersökningar på området genom åren. Att nästan hälften av männen upplever otrygghet vid utomhusvistelse är en markant ökning jämfört med tidigare undersökningar. ​

Källa: Friluftsbarometern 2021. Svenskt Friluftsliv & Novus

Nedskräpning i fjällen, år 2020 och 2021

Tabellen indikerar att nedskräpningen i fjällen har minskat kraftigt år 2021 jämfört med 2020, åtminstone vid dessa välbesökta platser för friluftsliv. Antal skräpföremål per tillfälle. Genomsnitt. ​

Källa: STF & Håll Sverige Rent, 2022.

 

Tillbaka till startsidan för friluftsstatistik

Medlemsorganisationer