Friluftsstatistik – hinder

De mest framträdande upplevda hindren till friluftsliv hos personer med utländsk bakgrund (%)​​

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor​

De mest framträdande upplevda hindren till friluftsliv hos personer med svensk bakgrund (%)​

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor​

Andel av befolkningen som i hög grad har negativa upplevelser vid friluftsliv pga olika orsaker:​

No Data Found

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor​

Upplevd otrygghet i utomhusmiljöer:

Män och kvinnor. Andel som känner otrygghet vid minst en miljö utomhus:

No Data Found

Källa: Friluftsbarometern 2021. Svenskt Friluftsliv & Novus​

Andel män och kvinnor som avstått från att gå utomhus på kvällen av oro för hot eller våld:​

Kvinnor:

No Data Found

Män:

No Data Found

Källa: SCB