Sök bidrag

Svenskt Friluftsliv fördelar statsbidrag till friluftslivets organisationer efter beslut i riksdagen. Från år 2022 fördelas 98 miljoner kronor. Sista ansökningsdag är 30 september.

Prioriterade områden är

  • ansökningar som strävar mot att uppfylla de 10 friluftspolitiska målen
  • satsningar på barn och ungdomar
  • satsningar på målgrupper som står långt ifrån friluftslivet
  • ansöka om finansiering för att upprätta och genomföra policys och strategier samt utveckla aktiviteter med fokus på hållbarhet (fokusområde de kommande fyra åren).

Mer information om vilka som kan ansöka om bidrag.

 

Svenskt Friluftslivs hantering av ansökningar

Svenskt Friluftslivs fördelningskommitté hanterar och bedömer samtliga ansökningar. Vid bedömningen för verksamhetsbidrag eftersträvar vi en jämn könsfördelning.

Fördelningskommittén räknar med att ett färdigt (preliminärt) beslut finns att kommunicera ut från Svenskt Friluftsliv till de som sökt bidrag under första veckorna i november.

Under förutsättning att budgetpropositionen sedan antas av riksdagen i slutet av december kommer ett definitivt beslut att kunna tas av Fördelningskommittén i början av januari.

Här ansöker du om bidrag

Ansökningar görs via Svenskt Friluftslivs ansökningssystem. Där ni först skapar er egna sida. Är ni fler som ska kunna göra ansökningar, är det klokt att skapa kontot via mejl och lösenord som ni kan dela. Det är också möjligt att vara fler, medskapare, i själva ansökningarna. När respektive ansökan är klar sänder behörig (firmatecknare) in den med BankId.

Klicka här för att komma till Svenskt Friluftslivs ansökningssystem.

Kontaktperson på Svenskt Friluftsliv

Elisabeth Rytterström
elisabeth.rytterstrom@svensktfriluftsliv.se
070-3608486