Friluftsstatistik – vanor

De tio populäraste aktiviteterna i Sverige

De tio populäraste idrotts- och motionsaktiviteterna i Sverige 2016, 6-80 år. (gröna staplar är aktiviteter som står friluftslivet närmast).

Källa: Riksidrottsförbundet och SCB. Idrotten i siffror

Ungefär hur ofta är du i naturen på vardagar?

Diagrammet visar att 51 procent anger att de ganska ofta eller mycket ofta vistas i naturen. Ungefär lika många, 49 procent, anger att de sällan eller aldrig vistas i naturen.

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor.

Vistelse i naturen på vardagar

Andel som svarat ‘ganska ofta’ eller ‘mycket ofta’ år 2007 och 2018.​

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor.

Ungefär hur ofta är du i naturen på helger?

Diagrammet visar att ca 66 procent anger att de vistas i naturen ‘ganska ofta’ eller ‘mycket ofta’ på helger.

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor.

Vistelse i naturen på helger

Andel som svarat ‘ganska ofta’ eller ‘mycket ofta’ år 2007 och 2018.​

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor.

Ungefär hur ofta är du i naturen på semestern?

Diagrammet visar att 80 procent anger att de ‘ganska ofta’ eller ‘mycket ofta’ är i naturen på semester. ​

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor.

Vistelse i naturen på semester eller längre ledigheter

Andel som svarat ‘ganska ofta’ eller ‘mycket ofta’ år 2007 och 2018.​

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor.

Andel som aldrig eller sällan besöker olika friluftsmiljöer

Diagrammet visar, inte oväntat, att fjäll, myr och våtmarker är de minst besökta friluftsmiljöerna. Även skärgården är en relativt obesökt miljö.

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor.

Andel som mycket ofta eller alltid besöker olika friluftsmiljöer

Diagrammet visar att grönytor nära tätorter och bostadsområden är de mest besökta friluftsmiljöerna.

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor.

Val av transportmedel till besök i naturen

Andel som valt olika transportmedel till närmaste naturområde. Flera val möjliga. Diagrammet visar att promenad är det överlägset vanligaste transportmedlet till friluftslivet.

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor.

Längd på besök i naturen

Andel. Besök i närmaste naturområde. Diagrammet visar att de flesta besöken i naturen är relativt korta, 1-60 minuter.

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor.

Ändrade friluftsvanor på vardagar under pandemin 2020-21

Andel. Diagrammet visar att över hälften av befolkningen anger att de ägnar sig mer åt friluftsliv under pandemin.

Källa: Mistra Sports & Outdoors 2021.

Ändrade friluftsvanor på helger under pandemin 2020-21

Andel. Jämfört med innan pandemin. Diagrammet visar att 45 procent anger att de ägnar mer tid åt friluftsliv på helger under pandemin.

Källa: Mistra Sports & Outdoors 2021.

Hur har du förändrat dina friluftsvanor under pandemin?

Andel. 525 deltagare. Jämförelse mellan friluftsvanor under och före pandemin. Vardagar, helger och längre ledigheter.

Källa: Mistra Sports & Outdoors 2021.

Vistelse i naturen under pandemin utifrån hur ofta människor var i naturen innan – vardagar

Självrapporterat.  Andel. Röd stapel: Minskad vistelse. Blå: Oförändrad. Grön: Ökad.
Diagrammet visar att de som sällan eller aldrig var i naturen 
tidigare har ökat sin vistelse på vardagar under pandemin. Väldigt få har minskat sin vistelse. Av de som redan var ganska ofta eller mycket ofta i naturen på vardagar så har de flesta behållit samma nivå eller ökat under pandemin. 

Källa: Mistra Sports & Outdoors 2021.

Vistelse i naturen under pandemin utifrån hur ofta människor var i naturen innan – helger

Självrapporterat.  Andel. Röd stapel: Minskad vistelse i naturen under helger. Blå: Oförändrad. Grön: Ökad.
Diagrammet visar att de som sällan eller aldrig var i naturen tidigare kraftigt har ökat sin vistelse på helger eller längre ledigheter under pandemin. Väldigt få har minskat sin vistelse. Av de som redan var ganska ofta eller mycket ofta i naturen så har de flesta behållit samma nivå eller ökat på helger under pandemin.

Källa: Mistra Sports & Outdoors 2021.

Vistelse i naturen beroende på var man är född – helger

Självrapporterat. Andel. Röd: Aldrig. Blå: Sällan. Ljusgrön: Ganska ofta. Grön: Mycket ofta.
Vistelse i naturen utifrån var personen är född – person född i Sverige eller Europa med föräldrar födda i Sverige eller Europa. Person och dess far och/eller mor född i land utanför Europa. Diagrammet visar att det är betydligt vanligare att personer med utomeuropeisk bakgrund aldrig är i naturen. Däremot är det en liknande andel som svarar sällan eller ganska ofta oavsett bakgrund.

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor.

Skillnader för vistelse i naturen på längre ledigheter för personer med eller utan funktionsvariation

Källa: Naturvårdsverket rapport 6887 Friluftsliv 2018: Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor.