Mistra Sport & Outdoors

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet.

Många håller på med idrott eller friluftsliv på ett eller annat sätt. 4,6 miljoner människor är med i en idrotts- eller friluftsorganisation och många fler idrottar, är ute i naturen, tittar på idrott eller skjutsar till aktiviteter.

Mistra Sport & Outdoors arbetar i samverkan med många olika delar av samhället. Forskare från olika discipliner och universitet jobbar tillsammans med partners från idrotten, friluftslivet, företag och myndigheter för att skapa kunskap, lösningar och för att underlätta för idrotten och friluftslivet att använda dessa. Tanken är att starta en rörelse inom idrotten och friluftslivet för ökad hållbarhet.

Utgångspunkten för programmet är de miljöutmaningar vi står inför och de långsiktiga målen för programmet är att gemensamt:

  • Skapa världsledande forskning för att hitta och genomföra hållbara lösningar i praktiken
  • Starta en rörelse för en hållbar utveckling inom idrotten och friluftslivet
  • Verka för att etablera ett nätverksbaserat utvecklingscenter för hållbara lösningar

Mistra Sport & Outdoors ska bidra till att Sverige når Agenda 2030 målen för en hållbar utveckling.

Mistra Sport & Outdoors omfattar sex forskningsteman. Dessa är:

  • Kunskap och omvandling
  • Hållbara transportlösningar
  • Hållbar användning av mark och vatten
  • Material och hållbar utrustning
  • Hållbara evenemang
  • Beteenden, styrmedel och utveckling

Filmer som beskriver de olika forskningsteman hittar du nedan:

Kunskap och förvandling.
Hållbara transportlösningar.
Hållbar användning av mark och vatten.
Material och hållbar utrustning.
Hållbara evenemang.
Beteenden, styrmedel och utveckling.