Söka medel

Här hittar du/ni förslag på fler möjligheter att söka pengar, beroende på vilken verksamhet som bedrivs samt var och hur;

Saknar du något på denna sida, hör gärna av dig.

Kontaktperson på Svenskt Friluftsliv:

Elisabeth Rytterström
elisabeth.rytterstrom@svensktfriluftsliv.se
Tel:
070-3608486