Green Team

Vad är Green team?

Allt färre ungdomar och barn rör sig ute i naturen. Som ett av många sätt att motverka detta initierades 2008 Green Team. Huvudsyftet med Green Team är att få barn och ungdomar intresserade av friluftsliv, natur och miljö. Initiativtagare är Svenskt Friluftsliv, medarrangör under 2012 till 2014 har varit Studiefrämjandet. Lokalt håller vanligtvis någon av kommunens fritidsgårdar i aktiviteten och genomförare är föreningar med friluftsinriktning på orten. Genom Green Team får kommunerna nya spännande aktiviteter till sina fritidsgårdar och föreningarna får möjligheter att lokalt marknadsföra sig och chansen att få nya medlemmar.

Green Team finns i hela landet

Sedan starten hösten 2008 har Green Team etablerats i 19 kommuner och engagerat cirka 1000 barn. Green Team-grupper har startats i Falun, Haninge, Järfälla, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Nyköping, Torsby, Trollhättan, Sigtuna, Skellefteå, Skövde, Stockholm/Söder, Sundsvall, Uppsala , Västerås, Örebro, Örnsköldsvik.

Studiefrämjandet tar över Green Team från 150101

Under 2012 inleddes ett samarbete med Studiefrämjandet som medarrangör. Med sin lokala förankring var detta naturligt och en stor fördel eftersom Studiefrämjandet stadigt har kontakt med sina medlemsorganisationer. Studiefrämjandet tar från årsskiftet 14/15 över Green Team. Därmed vidgas arbetssättet och målgrupperna för att bättre passa in i Studiefrämjandets profil. Antalet organisationer blir också fler då det förutom Svenskt friluftslivs medlemsorganisationer även kommer att ingå Studiefrämjandets medlemsorganisationer. Studiefrämjandets ser Green Team som ett utmärkt sätt att praktiskt arbeta med förenings- och ledarutveckling med de lokalt engagerade föreningarna. Men också att deltagarna inom Green Team-grupperna kan få grundläggande kunskaper kring natur, miljö, allemansrätten, mm. Green Team blir även ett utmärkt sätt att arbeta med mångfald och integration inom det lokala föreningslivet. Ansvarig för Green team inom Studiefrämjandet är Per Jarnkvist per.jarnkvist@studieframjandet.se  070-291 86 66 se också www.studieframjandet.se

Läs mer i Folder om Green Team, friluftsaktiviteter för barn och ungdomar.

Green Team får utmärkelsen Guldräven
Linköpings Universitet utvärderar Green Team
Green Team logga