Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008).

Senaste datum att inkomma med ansökan är 30 september respektive 31 oktober.

OBS! Om ni upplever problem att fylla i formuläret försök uppdatera er webbläsare. Vi rekommenderar senaste versionen av Chrome, Firefox, Edge eller Safari.

Ansöker ni om bidrag för flera projekt behöver du fylla i nedanstående formulär en gång för varje projekt.

Gör så här:

 1. Fyll i formuläret nedan gällande ert första projekt och klicka på knappen ”Skicka”.
 2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt med unikt nummer och projektnamn.
 3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och skickat in formulär för samtliga projekt ni söker bidrag för.
 4. Fyll även i och skicka in formuläret Organisationsbidrag om ni söker bidrag för er organisation.
 5. Slutligen, fyll i formuläret Sammanställning och skicka in till oss.

Lycka till!

Verksamhetsbidrag (projekt)

 • Projekt

  Fyll i projektets nummer och namn, när det är tänkt att projektet ska börja respektive sluta samt totala budgeten.
 • Belopp, krAvser bidragsår 
  Skriv in det belopp ni ansöker om från Svenskt Friluftsliv för bidragsåret. Möjligt att ange tre år vid ett flerårigt projekt. Viktigt att ni ansöker för varje bidragsår. Även om ni beviljats stöd för år ett är det ingen garanti för beviljade medel avseende kommande bidragsår.
 • Är ni en samverkansorganisation fylls dessa uppgifter i.
 • OrganisationBelopp, kr 
  Har ni andra finansiärer till projektet för sökt bidragsår anger ni det här.
 • Ansökan upprättad av

  Fyll i uppgifter på kontaktperson som kan svara på ev. ytterligare frågor från Svenskt Friluftsliv.
 • Projektbeskrivning (hela projekttiden)

  Fyll i syftet med projektet, beskriv kortfattat hela projektet och dess genomförande samt ange de förväntade effekterna.
 • BudgetpostBelopp, kr 
  Skriv planerad verksamhet och resultat, ange beloppet i kronor. Det är viktigt att ni specificerar ev. personalkostnader samt anger vad ev. ”overhead-kostnader" består av.
 • Antal arbetstimmarPris per timme 
  Ange hur ni ovan har beräknat personalkostnaderna, totala antalet arbetstimmar och kostnaden per timme.

Medlemsorganisationer