Allemansrättens dag på jobbet

Visste du att genom att spendera en stund utomhus under arbetsdagen skapar bättre fokus och samarbete samt gör arbetsplatsen mer attraktiv?

Genom friluftsliv på arbetstid skapar du möjligheter för återhämtning och teambuilding och till att inspireras av naturen och varandra. Eftersom allemansrätten är en förutsättning för ett rikt friluftsliv, vill vi uppmana arbetsplatser att ta en stund utomhus under arbetsdagen den 20 september.

Ät lunchen ute i det fria, ta en walk n´talk med kollegorna, utmana dina arbetskamrater att cykla eller promenera till jobbet. Det behöver inte vara svårare än så!

Uppmaning till dig som arbetsgivare

Under allemansrättens dag 20 september har du chansen att göra något extra för dina anställda. Genom att skapa möjligheter för medarbetarna att tillbringa tid utomhus under arbetsdagen bidrar till bättre arbetsmiljö, minskar sjukskrivningar och gör arbetsplatsen mer attraktiv. Du som arbetsgivare kan skapa de rätta förutsättningarna.

 

Passa på att arrangera en aktivitet utomhus denna dag. Under Friluftslivets år 2021 tog vi fram en handledning för just detta, så det blir enklare för dig. Klicka här för att komma till handledning för för arbetsgivare

 

Tips på material som ni kan använda på allemansrättens dag

Spelet om allemansrätten från Friluftsfrämjandet

Om cykling och allemansrätten från Cykelfrämjandet

 

Genom att göra detta, ger du både dina anställda ett mervärde, du hjälper också till att öka folkhälsan och bidrar till att fler nyttjar vår vackra natur.

Tagga aktiviteten och inspirera andra

Allemansrättens dag är en temadag som återkommer varje år. Genom att publicera din aktivitet under dagen, får fler upp ögonen för projektet och du inspirerar andra att göra som du!

 

Lägg upp ett inlägg på sociala medier och tagga med #allemansrättensdag 

 

Fördelar med friluftsliv på arbetstid

Motverkar stress

Främjar återhämtning

Minskar sjukfrånvaro

Ökar produktivitet

Bidrar till stärkt kreativitet och koncentrationsförmåga

Stärker gemenskap och vi-känsla

Skapar förståelse för ökad naturupplevelse

Stärker attraktionskraften för arbetsplatsen