Allemansrättens dag i skolan

Att ge barn möjlighet att lära sig om allemansrätten i skolan skapar förutsättningar för fler att röra på sig mer i naturen.

Allemansrätten skapar förutsättningar för ett rikt friluftsliv. Vi vet att ett av hindren för att ge sig ut i svenskt natur är att man inte har tillräcklig kunskap. Vi vet också att vanan av friluftsliv går i arv. Att ge alla barn möjligheten att lära sig om allemansrätten i skolan skapar förutsättningar för fler att röra på sig i naturen. Tillgång till undervisning utomhus skapar dessutom förutsättningar till bättre vanor genom hela livet.

Delta i A-kampanjen

På allemansrättens dag 20 september uppmanar vi förskolor och skolor i hela Sverige att delta i A-kampanjen. A står för allemansrätten såklart, och går ut på att skolklasser går ut och bygger ett A av något de hittar i närområdet. Det kan vara av kvistar eller kottar (som ligger på marken), stenar eller varför inte av barnen själva? Bara fantastin sätter gränser. Genom A-kampanjen hjälper ni till att uppmärksamma allemansrätten och får samtidigt en nyttig och rolig utomhusaktivitet tillsammans.

Tagga aktiviteten och inspirera andra

Allemansrättens dag är en kalenderdag som återkommer varje år. Genom att publicera ert bidrag till A-kampanjen, får fler upp ögonen för allemansrätten och du inspirerar andra att göra som du! De tre första skolorna som gör ett inlägg med hashtag #allemansrättensdag får ett pris!

 

Lägg upp ett inlägg på sociala medier och tagga med #allemansrättensdag 

Finns det ett bättre sätt att lära sig om allemansrätten än utomhus?

Nej, det gör det faktiskt inte. Undervisning utomhus bidrar till praktisk tillämpning i teoretiska ämnen och stärker pedagogiken. Det ökar barnens koncentration och bidrar till ökad inlärning. Dessutom rör de på sig mer. Undervisning om allemansrätten ingår i läroplanen för åk 4-6 men ju tidigare kunskapen kommer till barnen, desto tidigare får kunskapen effekt. 

 

Det finns en hel del stöd för utomhusundervisning. Under Friluftslivets år tog Svenskt Friluftsliv fram en skolportal med forskning, undervisningsmaterial och lärarstöd. Du hittar skolportalen på luftenarfri.nu.

Tips på material som ni kan använda på allemansrättens dag

Fördelar med utomhusundervisning

Ökar inlärning, arbetsminne, och koncentration

Bidrar till personlig och social utveckling

Förbättrar hälsan och välbefinnandet

Ökar fysisk aktivitet och motivation

Utomhusvistelse ger också:

Ökad aptit

Bättre sömn

Förbättrad motorik

Ökad miljömedvetenhet