Det nordiska friluftsnätverket

Svenskt Friluftslivs nordiska arbete

Det nordiska friluftsnätverket består av friluftsorganisationer i de nordiska länderna.

Det är nätverkets syfte att stötta friluftslivets villkor i Norden och genom samarbete med liknande organisationer och myndigheter i Norden att uppnå resultat, som främjar befolkningens möjligheter till friluftsliv och upplevelser med natur och miljö.

 

Nätverket vill via möten, konferencer och projekt stärka och utbyta vikten av friluftsliv och naturupplevelser i Norden.

 

Political programme for the network of outdoor organisations in the Nordic countries (NON)

 

Nordisk handlingsplan framtagen för att stärka friluftslivet

 

Svenskt Friluftsliv har tagit fram en rapport tillsammans med våra systerorganisationer i Norge, Danmark och Finland.

 

Rapporten är en redovisning av ett projekt som finansierats av Nordiska ministerrådet och som pågått under två år. Projektet har genomfört fyra seminarier med det ideella friluftslivets organisationer i fyra nordiska länder. Rapporten föreslår en gemensam nordisk handlingsplan för att stärka friluftslivet i Norden.

 

Läs rapporten Friluftsliv i Norden – Nordic outdoor life.